Manifestation och kampanj på stan. ”Alla kvinnor har rätt till ett liv utan våld”. En självklarhet som tyvärr måste påpekas. På söndag 25 november uppmärksammar Göteborgs Stad att det är FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor.

Kommunstyrelse i Göteborg har gett social resursförvaltning i uppdrag att årligen uppmärksamma FN-dagen, som instiftades 1999. På Gustaf Adolfs torg blir det ljusmanifestation, levande musik och politiska tal med start klockan 16 på söndag 25 november.
I samband med FN-dagen genomförs även en två veckor lång kampanj med streamers på bussar och spårvagnar, affischering, lokala insatser ute i stadsdelarna med frivilligorganisationer samt föreläsningar.

Världshälsoorganisationen, WHO, definierar våldet mot kvinnor som en världspandemi. WHO uppskattar att 30-60 procent av alla kvinnor någon gång under sin livstid utsätts för misshandel eller sexuella övergrepp.

Våldet mot kvinnor minskar inte
Enbart i Sverige mördas årligen runt 17 kvinnor av en man i en nära relation. Och våldet mot kvinnor minskar inte, tvärtom. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, ökade antalet anmälda fall av kvinnomisshandel från 20.519 till 30.222 mellan år 2000 och 2010, en ökning med 47 procent.

Kommittén mot barnmisshandel uppskattar att mellan 100.000 och 200.000 barn i Sverige lever med en mamma som blir slagen.
Rädda Barnen räknar med att vart tionde barn någon gång upplever våld i hemmet, hälften av dem ofta.