Göteborgs Stad har tillsammans med Västra Götalandsregionen och flera ideella organisationer tagit fram en nationell kampanj för att uppmärksamma World Aids Day den 1 december. Samtidigt arbetar man lokalt för att sprida kunskap om hiv och aids, bland annat via en talangjakt för gymnasielever som avgörs i Nordstan på onsdagen.

Göteborgs Stad ingår tillsammans med Västra Götalandsregionen och ett antal ideella organisationer i ett nätverk som fått i uppdrag av Smittskyddsinstitutet att ta fram en nationell kampanj för att uppmärksamma World Aids Day den 1 december.

– Det finns många fördomar om hur det är att leva med hiv och vilka det är som har hiv. Personer som bär på viruset bemöts ofta med rädsla och diskriminering, och det vill vi ändra på, säger Kajsa Björnestedt på preventions- och utvecklingsenheten inom social resursförvaltning.

Heldag i Nordstan

Den nationella kampanjen syns i Göteborg i form av affischer på spårvagnarna, och det finns också en facebook-sida där man kan diskutera frågor och fördomar om hiv.

46F2.jpg
I Göteborg uppmärksammas World Aids Day dessutom genom ett program i Nordstan mellan klockan 11 och 18.30. Bland annat kommer vinnaren i en talangjakt, WAD talent, att utses. Flera auditions öppna för gymnasieelever har hållits under oktober och november, och de ungdomar som tagit sig till final har fått utbildning i frågor som rör hiv och aids.

– Vi vill väcka ett engagemang bland gymnasieelever, och sprida kunskap. Talangjakten är ett forum för det och ett roligt sätt att göra det på, säger Kajsa Björnestedt.

Skamfylld sjukdom

Inför den 1 december har också representanter för nätverket varit ute i skolor och pratat med elever om vilka fördomar som finns kring sjukdomen, om hur smittade bemöts och på vilket sätt de blir diskriminerade. Nätverket har även tagit fram en folder med tips på hur skolpersonal kan ta upp ämnet med sina elever.

För hiv och aids är en sjukdom som omges av många fördomar.

– Frågan om hiv och aids ligger långt ner på samhällsagendan. Det är en sjukdom som är omgiven av diskriminering och stigmatisering. Om man till exempel drabbas av diabetes så finns det ingen skuld förknippad med det. Men många av de som har hiv lever inte öppet med sjukdomen, för att det är för svårt.

Våga dela toalett

Som exempel på fördomar som finns kring hiv och aids nämner Kajsa Björnestedt att folk tror att sjukdomen inte finns i Sverige och att den bara drabbar sprutnarkomaner eller människor som tar stora risker. Det är också vanligt att folk tror att hiv sprids via myggor, via kyssar eller genom att man delar toalett. Dessutom antas sjukdomen vara vanligare bland homosexuella, trots att statistik från Smittskyddsinstitutet visar att hiv oftast sprids via heterosexuella kontakter.

Fotnot:
World Aids Day uppmärksammas i Nordstan den 1 december klockan 11-18.30, med efterföljande minnesstund i Domkyrkan för de som vill.