Medvetenheten har ökat. Vecka 39 varje år genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Krisberedskapsveckan. Göteborgs Stad är en av alla kommuner som deltar i informationskampanjen och i år gör staden mer än tidigare för att uppmärksamma veckan. ”Budskapet är att vi alla är en viktig pusselbit i Sveriges beredskap”, säger Malin Olsson, planeringsledare på stadsledningskontoret, Säkerhet och beredskap.

Göteborg är en av runt 200 kommuner i landet som deltar i krisberedskapsveckan som startar 26 september. Ett mål med Krisberedskapsveckan är att få fler privatpersoner att reflektera över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig.

Malin Olsson på stadsledningskontoret berättar att Göteborgs Stad märkt av ett ökat intresse och medvetenhet för frågorna under senare tid.

– Fler medborgare hör av sig med frågor. Vi märker att de är lite mer mottagligare och vill göra mer. Det kan handla om att någon ringer till vårt kontaktcenter och berättar att de inte hört ”Hesa Fredrik” på vissa ställen, säger hon.

30 procent upplever sin beredskap som god

Den undersökning som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, genomförde efter förra årets krisberedskapsvecka visar att 30 procent av de tillfrågade upplever sin egen beredskap som god.

96 procent uppgav att intrycket av kampanjen är positiv och för 23 procent av de som svarade innebar kampanjen att de skaffat alternativa ljuskällor och säkrat tillgången till mat.

Information på storbildsskärmar

Göteborgs Stads informationskampanj är större i år än tidigare. Förutom att använda sociala medier kommer storbildsskärmar på bland annat Scandinavium att användas för att sprida information. Även hyresgäster hos de bostadsbolag som ingår i AB Framtiden kommer att informeras via olika kanaler under Krisberedskapsveckan.

– I år har även Stadsbiblioteket fixat några olika programpunkter. Det är nytt för i år. De har en föreläsning med Herman Geijer, där han utgår från ett zombieperspektiv, som jag tror blir jätteintressant, säger Malin Olsson.

Barn får laga mat med Skogsmulle

Det blir även en dystopisk skrivarworkshop med författaren Viveka Sjögren Bangoura som riktar sig till ungdomar i åldern 13–25 år.

Dessutom har Skogsmulle tagit spårvagnen in till stan. Tillsammans med Skogsmulle och ledare från Friluftsfrämjandet Göteborg Lärjedalen, kan barn som är 4–8 år testa på att bygga koja i Stadsbibliotekets sagorum och laga mat ute utan el.

– Det passar årets tema för Krisberedskapsveckan som är mat, säger Malin Olsson.

Eftermiddag och kväll måndag 26 september finns stadsledningskontoret på plats på Stadsbiblioteket. Med sig har de en krislåda för att visa exempel på vad som är bra att ha hemma, framför allt i matväg.

– Vi har även med oss broschyrer och kan svara på frågor från besökare.