Lär av varandra. Göteborgs Stad presenterar sitt arbete mot hemlöshet under en europeisk konferens mot hemlöshet som hålls i Göteborg 21-23 september. “Andra deltagande länder kommer också bidra med sitt arbete och sina erfarenheter på området, tanken är att man ska kunna lära sig av varandra”, säger Jenny Martinsson, verksamhetsutvecklare på Center för hemlöshet.

Eurocities är ett samarbete mellan städer inom EU och det finns ett antal olika arbetsgrupper. En av dem heter Working group homelessness (arbetsgruppen mot hemlöshet) och det är den som ska ha möte i Göteborg. Just i år är det extra fokus på yngre personer i hemlöshet.

– Det är en stolthet att få visa bredden vi har i hemlöshetsarbetet i Göteborg och att vi samarbetar brett inom Göteborgs Stad och med idéburen verksamhet. Men det är också en möjlighet att få andras ögon på staden och på det sättet en möjlighet att utveckla och lära sig av andra städer med en del liknande problem, men ibland med andra förutsättningar.

Föredrag och studiebesök

Konferensen öppnas den 21 september av Anna Holmqvist, avdelningschef för boende och hemlöshet, socialförvaltning Sydväst. Under konferensen medverkar också Nina Miskovsky, kommunalråd (M), Thomas Martinsson, fastighetskontoret, som presenterar siffror ur hemlöshetsrapporten samt representanter för Bostad först och Bostad först för unga, båda hör till socialförvaltning Sydväst. Från den idéburna sektorn deltar representanter från Stadsmissionen och Skyddsvärnet.

– Vi kommer att göra studiebesök, dels på Center mot hemlöshet och dels på ett ungdomsboende i Gamlestaden, säger Jenny Martinsson.

38 personer från 17 länder deltar i konferensen.