För första gången anordnas en rikskonferens för alla som jobbar med nyanlända och invandrare. Drygt 400 personer deltar i Integration 2009 den 12 november – en mötesplats utifrån ett rättighetsperspektiv. Flyktingadministrationen inom social resursförvaltning och Länsstyrelsen är arrangörer.

Flyktingar och invandrares rättigheter är den röda tråden på konferensen som äger rum på Eriksbergshallen. Den vänder sig till alla yrkesgrupper som kommer i kontakt med introduktions- och integrationsfrågor i sin vardag: socialarbetare, pedagoger och vårdpersonal.

Tunga namn på talarlistan

– Konferensen är inte fokuserad på metoder eller arbetssätt utan ger en inblick i vilka tankegångar som finns inom området, säger Göran Larsson, på Flyktingadministrationen inom Social resursförvaltningen.

På förmiddagen är det ett övergripande perspektiv som gäller med tunga namn inom området: Bonian Golmohammadi, generalsekreterare för FN-förbundens världsfederation, Christer Hallerby, statssekreterare för integrations- och jämställdhetminister Nyamko Sabuni och Elisabeth Abiri, ordförande för Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige.

Globala flyktingströmmar och mänskliga rättigheter

Föreläsningarna i storformat handlar om globala flyktingströmmar, ett svenskt flyktingmottagande i förändring och flyktingpolitik och mänskliga rättigheter.

Efter lunch blir det seminarier och workshops som ger konferensdeltagarna verktyg till sitt dagliga arbete med nyanlända flyktingar och invandrare. Behandlingsarbete med traumatiserade flyktingar, Etnisk maktordning i skola och samhälle och Sfi – språngbräda eller hackkyckling? är några av rubrikerna.

Dilsa Demibag-Sten är moderator

– Eftermiddagen är tänkt att vara ett smörgåsbord med tre olika pass där man kan välja mellan sex seminarier. Vi har delat upp seminarierna i områdena utbildning, barn & unga och hälsa. Det gör att deltagarna kan välja efter eget intresse, säger Göran Larsson.

Moderator för dagen är Dilsa Demirbag-Sten, journalist och författare som bland annat skrivit om hedersrelaterat våld, integrationsfrågor och om religionens roll i samhället.