”Digitala verktyg ger överväxel i klimatomställningen”. Göteborgs Stad är i år värd för klimatkonferensen Transition lab forum 4 tillsammans med innovationsprogrammet Viable cities. Konferensen hålls den 5-6 november och temat är ”Digitala verktyg ger överväxel i klimatomställningen”. Konferensen ordnas återkommande av Viable cities och ska ge utbyte av kunskap och gemensamt lärande som ska bidra till en snabbare klimatomställning.

Anna Ledin, direktör vid miljöförvaltningen.

Göteborgs Stads miljödirektör Anna Ledin är en av talarna under rubriken ”Så arbetar Klimatneutrala Göteborg 2030 med digitala verktyg”, tillsammans med Business Region Göteborg och Göteborg Energi.

Vad är dina förväntningar på konferensen?

– Jag hoppas att den kommer att bidra till att öka vår kunskap, kompetens och förmåga att ställa om för att bli klimatneutrala och hållbara städer. Konferensen bidrar förstås med ny kunskap, men ska framförallt ge inspiration, energi och mod att prova nya vägar och arbetssätt, säger Anna Ledin.

– Digitala verktyg, som den digitala tvillingen, kan hjälpa oss att illustrera hur en kommande förändring kan komma att se ut om den genomförs. Det gör det lättare att ta ställning till olika förslag och att kunna diskutera för- och nackdelar med olika alternativ, fortsätter hon.

Göteborg medverkar i Viable cities satsning på klimatneutrala städer 2030.

Vad innebär projektet Klimatneutrala Göteborg 2030 och vad är aktuell status?

– En av de stora utmaningarna i att nå våra klimatmål är att öka takten i genomförandet. I Klimatneutrala Göteborg 2030 vill vi testa och utveckla nya sätt att styra och leda, och vi tror att en digital tvilling av staden skulle kunna fungera som en hävstång för klimatomställningen, säger Henriette Söderberg, avdelningschef på miljöförvaltningen och fortsätter:

– Vi kommer att dra nytta av resultat och erfarenheter av det är projektet i arbetet med det nya miljö- och klimatprogrammet, som ska presenteras för miljö- och klimatnämnden i december 2020,

Henriette Söderberg.

Vad innebär det att Göteborg ska fungera som en testbädd i samarbete med Viable cities för att ta fram ett klimatkontrakt?

– Klimatomställning är en utmaning på alla nivåer och för alla aktörer i samhället. Klimatkontraktet innebär ett nytt sätt att arbeta lokalt, nationellt och på EU-nivå. Inom EU:s gröna giv planerar man att skriva klimatkontrakt med hundra städer som avser att bli klimatneutrala. Viable cities-programmet arbetar för motsvarande kontrakt på en nationell nivå, säger Henriette Söderberg.

Vad är fördelarna med Göteborgs Stads digitala tvilling Virtuella Göteborg?

– En digital tvilling gör det möjligt att visualisera det som händer och det som planeras i den befintliga staden, och kan hjälpa alla involverade att samtidigt se och prata om samma verklighet. En av utmaningarna är att hantera stora mängder data och kunskap samtidigt.

– Vi ser en stor potential i att använda en digital tvilling av staden som ett demokratiskt och transparent verktyg för alla – för våra medborgare, näringslivet, intresseorganisationer och självklart för oss som arbetar i offentlig sektor, säger Henriette Söderberg.