Kvinnojouren Ada har utställning på konferensen. Målningen, av Marie Falksten, som finns på utställningen är från 70-talet då Kvinnohuset startade.

Göteborgs värd för stor konferens. 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen efter, på måndagen, anordnas därför en konferens om våldsförebyggande arbete. Personal inom bland annat förskola, skola och socialtjänst från hela länet deltar.

Dialoga och Länsstyrelsen anordnar konferensen där 300 personer är anmälda. Dialoga är ett kompetenscentrum som erbjuder kompetenshöjande aktiviteter inom området våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, för medarbetare i Göteborgs Stad och i kommuner som Göteborgs Stad har avtal med.

– Vi har ett uppdrag från staden att uppmärksamma den här dagen varje år, och det har vi gjort. Temat varierar. I år är det våldsförebyggande arbete, säger Lina Dimming, utvecklingsledare Dialoga.

Social mobilisering i Biskopsgården
På konferensen pratar bland annat Eva Ohlsson, utbildningsledare på Bygga Broar, om social mobilisering i Biskopsgården. Konceptet Bygga Broar är ett utvecklingsarbete som pågår i många kommuner, bland annat i Biskopsgården i Göteborg.

– Grundkonceptet är att främja integration, stärka barns rättigheter och förebygga hedersrelaterat våld. Det handlar om att ge stöd till personal som möter familjer med små barn. Under konferensen kommer Bygga broar att berätta om en vidareutveckling av konceptet där de numera också utbildar andra viktiga personer i närområdet så att de kan fungera som förebilder, säger Lina Dimming.

Lina Lundborg, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, presenterar intentionerna kring våldsförebyggande arbete i den nationella strategin, för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. En annan punkt på programmet är hur Borås Stad jobbar med våldsförebyggande strategier och metoder.

”Bra att goda exempel får spridning”
Kvinno- och tjejjouren Ada – en av sju ideella kvinnojourer i Göteborg som får bidrag från social resursförvaltning – berättar om sin 40-åriga historia och kvinnojoursrörelsens utveckling.

– Deltagarna kan även ta del av en utställning om Adas historia kopplat till samhälleliga förändringar som rör mäns våld mot kvinnor, som samhällsdebatt och lagstiftning.

Det är Dialoga och Länsstyrelsen som anordnar konferensen. Personal från kommuner inom bland annat förskola och socialtjänst, samt ideburen sektor, i hela länet.

– Konferensen riktar sig till hela länet. Det är bra att sprida goda exempel till fler kommuner, säger Lina Dimming.