För första gången i Göteborg drar Göteborg Vatten nya järnrör genom gamla ledningar med den metod som kallas spräckning. Tidigare har detta bara gjorts med plaströr. Försöket, som också kan vara det första i Sverige, har hittills fungerat bra och det har redan väckt intresse i Tyskland.

– Det är första gången vi använder spräckning för att lägga järnrör. När vi använder spräckning ersätter vi annars med plaströr. Det ska bli väldigt spännande och se om det fungerar, berättar Hanna Gustavsson, arbetsledare vid Göteborg Vatten.

Tyngre för dem som lägger rören

I Kvillebäcken där Gamla Tuvevägen ligger, ska det byggas 1600 nya bostäder. Men marken på de gamla industritomterna är kraftigt förorenad. Eftersom plast inte håller lika tätt som järn mot giftiga ämnen i jordmassorna är järnrör att föredra i det här området.

5850.jpg
Förorenade massor kan inte ta sig in i järnrören men det är tyngre för dem som ska lägga rören, så det kräver mer personal. Arbetet i Kvillebäcken började i måndags och det första sex meter långa järnröret kom på plats helt enligt plan.

Minskade koldioxidutsläpp

– Det har gått väldigt bra faktiskt. Bättre än vi vågat hoppas på. Oron att maskinen inte skulle orka dra så tungt fanns hela tiden. Det handlar om 45 ton, säger Anders Larsson, rörläggare vid Göteborg Vatten.

Spräckning innebär att man gräver ett hål i vardera änden på sträckan där ledningen ska bytas. Genom att dra den nya ledningen genom den gamla, som då spräcks bit för bit, kan man få den nya ledningen på plats utan att gräva upp hela gatan.

– Det finns stora fördelar med att slippa gräva upp hela vägen. Spräckning är överlägset ur miljösynpunkt med upp till 80 procent lägre koldioxidpåverkan jämfört med traditionella schakt, säger Hanna Gustafsson.

Försöket har väckt tyskt intresse

– Dessutom hindrar vi inte trafiken lika mycket och att återställa gatan går ju fortare ju mindre vi behövt gräva.

Nu är första etappen i Kvillebäcken avklarad. Och intresset för hur Göteborg Vatten använder spräckning har spridit sig utanför landets gränser.

– Tyska tekniker har hört av sig och vill komma på studiebesök. De är välkomna! säger Hanna Gustafsson.

Fotnot:
Järnrören är av segjärn, ett slags gjutjärn med mycket högre hållfasthet än vanligt gjutjärn. Det är lämpligt för maskindelar med höga krav på seghet och hållfasthet, till exempel kugghjul, växlar, rör och valsar.