Något långsammare ökningstakt 2012. Göteborg fortsätter att bli större. Vid årsskiftet bodde det 526.054 personer i Sveriges näst största stad, en ökning med 5.696 från året före. Och det minskade barnafödandet under 2011 verkar ha varit tillfälligt.

– Göteborg har en fortsatt hög befolkningstillväxt, men den är något lägre än de senaste fyra åren, säger Lutz Ewert, utredningsledare på specialiststaben för samhällsanalys och statistik på stadsledningskontoret.

Som jämförelse kan nämnas att Göteborg under 2011 växte med 6.632 personer och under 2010 med 6.421 personer.

Lundby ökade mest
Lundby fortsätter att vara den stadsdel som växer mest, förra året med 1.511 personer, tack vare att det byggs nya bostäder där. Tvåa var Askim-Frölunda-Högsbo med 758, Östra Göteborg med 673 och Västra Hisingen, som växte med 570 personer.

Siffrorna är hämtade ur Västra Götalandsregionens databas Västfolket och är alldeles färska. Om några veckor kommer mer utförlig statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån) och då blir det möjligt att mer ingående analysera in- och utflyttning och andra faktorer, till exempel barnafödandet.

I Västfolkets statistik ingår både nyfödda i Göteborg och inflyttade spädbarn i kategorin ”nollåringar”.

Barnafödandet viktigt
– Antalet nyfödda i Göteborg ökade elva år i rad, ända till 2011, då det minskade. Då blir ju osäkerheten stor om det ska fortsätta neråt, men det verkar alltså inte ha skett, säger Lutz Ewert.

Antalet ”nollåringar” ökade med 7.431 under 2012, att jämföra med 7.284 under 2011 och 7.615 under 2010.

– De siffrorna är det mest intressanta hittills. I övrigt fortsätter trenderna, till exempel att Göteborg får fler unga pensionärer men färre av de riktigt gamla. Och grundskolebarnen blir fler och fler, säger Lutz Ewert.

5C24.jpg