Befolkningen i Göteborg ökade förra året med drygt 4 400 personer visar färsk statistik från Göteborgs Stad. Det är en förhållandevis stor ökning. Störst folkökning hade Gunnared, Bergsjön, Torslanda och Lärjedalen. Endast Backa stadsdelsnämnd fick färre invånare 2001.

Befolkningsutvecklingen var i stort sett lika under 2000 och 2001, men ökningen var något större under 2000. Siffrorna tyder på att inflyttningen har minskat något samtidigt som det har fötts cirka 200 fler barn under 2001 jämfört med år 2000.

Vid slutet av år 2001 fanns det 216 fler barn som inte fyllt ett år än ett år tidigare. Under året minskade antalet förskolebarn något, med 100, samtidigt som antalet barn i grundskoleåldrarna blev drygt 300 fler. De yngre pensionärerna minskar i antal samtidigt som antalet pensionärer i åldersklassen 80 år eller äldre ökar. Huvuddelen av årets folkökning hamnar i de förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år.

B36_2.jpg


Stadsdelarna olika utveckling

Folkmängden ökade i de flesta av Göteborgs 21 stadsdelsnämnder under 2001. Störst folkökning hade Gunnared (+3,6%), Bergsjön (+3,1%), Torslanda (+2,5%) och Lärjedalen (+1,6%). I Kortedala, Styrsö och Tuve-Säve var folkmängden i huvudsak oförändrad. Backa var den enda stadsdelsnämnd som minskade sin befolkning något under år 2001.

Men det är inte bara mellan stadsdelsnämnderna som folkmängden varierar. Det är stora skillnader inom stadsdelarna. I Gunnared till exempel, ökade befolkningen kraftigt i Gårdstensberget (+489 personer) och Lövgärdet (+241) medan Rannebergen och Angereds Centrum enbart ökade med 14 personer tillsammans.

5CBE.jpg

Den nya befolkningsstatistiken kommer från Göteborgs Stad och skiljer sig marginellt från Statistiska Centralbyråns statistik som presenteras i slutet på februari. Sedan 1967 producerar Göteborgs Stad i egen regi befolkningsstatistik för olika geografiska delområden.