Regeringen ser över valsystemet. Göteborgs Stad vill vara med och testa elektronisk röstning vid valen 2014. Kommunstyrelsen beslutade i förra veckan att skicka den signalen till huvudstaden."Fast än är det inte klart om det blir sådana försök", säger Bill Werngren, kanslichef för Valnämnden, Göteborgs lokala valmyndighet.

– Men vi är gärna med och utvecklar systemet, så att det blir lättare för väljarna och de poltitiska partierna, fortsätter Bill Werngren.

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté för översyn av valsystemet. Här talas om elektronisk röstning och rösträkning som ett komplement till det manuella systemet.

Senast i mars 2013 ska kommittén ha funderat klart och då studerat erfarenheter från länder som prövat, bland andra Norge, Finland, Estland, Nederländerna och Schweiz.

Ingen röstning hemma
Eftersom det inte finns några beslut eller förslag ännu, är det oklart vilken teknik som skulle kunna användas på försök i Sverige 2014. Troligen handlar det om att e-rösta i vallokalen.

– Man kan tänka sig att testa olika former av pekskärmar, där man får trycka på det parti och eventuellt den person man vill rösta på, säger Bill Werngren.

Däremot blir det knappast tal om att kunna rösta hemma, via internet eller mobiltelefonen.

– Det tror jag inte ens att man överväger. Jag tror att alla politiska partier vill ha en öppen valprocess. Om du röstar hemma i bostaden kan ingen veta om du har gjort det utifrån ditt eget fria val, säger Bill Werngren.

– Det finns en stor inneboende försiktighet vad gäller förändringar av valsystemet. Även om det kan strula, så har vi ett mycket säkert och effektivt system där vi snabbt får fram resultatet.

Mycket papper sparas
Skälen för att testa e-röstning är en förhoppning om ännu färre fel och överklaganden och ett ännu snabbare valresultat. Plus att det skulle spara pengar – och träd – om man inte behöver trycka så många valsedlar.

Till valet 2010 trycktes hela 660 miljoner valsedlar till 6,9 miljoner röstberättigade.

– Det är väldigt mycket papper, så miljöfaktorn är inte oväsentlig. Dessutom är det ofta problem med att hålla ordning på valsedlarna, ibland stjäls de till och med från vallokalerna.

– Så vi välkomnar en utveckling mot ett modernare system, säger Bill Werngren.