Göteborgs Stad vill bli en av de kommuner som deltar i en försöksverksamhet med SFI-bonus. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen. Förhoppningen är att få fler SFI-studenter med avslutad examen.

En ny lag beträffande försöksverksamhet med SFI (Svenska för invandrare)-bonus träder i kraft den 1 oktober 2009. Integrations- och jämställdhetsdepartementet har frågat 50 kommuner om intresset för att delta i verksamheten. Syftet är att pröva om en ekonomisk morot kan få nyanlända invandrare att lära sig svenska snabbare och därmed förbättra sina möjligheter att få arbete. 15 kommuner kommer att utses till försökskommuner och 15 ska ingå i en kontrollgrupp.

Satsningen ska omfatta invandrare som folkbokförts i kommunen mellan den 1 juli 2009 och den 30 juni 2010. SFI-bonus betalas ut till den som deltagit i och blivit godkänd inom tolv månader från det datum en erbjuden utbildning startade. Bonusen är mellan 6.000 och 12.000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att Göteborgs Stad tackar ja till erbjudandet att delta som försökskommun.