Hoppas locka investerare. Nästa vecka är det dags för den stora fastighets- och investerarmässan i Cannes och Göteborgs Stad är på plats för att marknadsföra Göteborgsregionen. Ett av syftena är att locka internationella investerare till regionen.

25-årsjubilerande Mipim i Cannes är världens största fastighets- och investerarmässa. Med utställare från 80 länder och drygt 20 000 besökare är det en gigantisk mötesplats för planerare, investerare och andra aktörer inom stadsutveckling.

Sammanlagt 21 personer från olika förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad åker till Cannes nästa vecka.

– Om det är någon gång som det är viktigt att delta på Mipim så är det nu. I flera år har vi pratat om visionsarbetet för Älvstaden – nu kan vi visa upp att det börjar bli verklighet av planerna, säger Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg som projektleder mässdeltagandet för Göteborgsregionen.

Internationella investeringar behövs
Att marknadsföra Göteborg som kärnan i en tillväxtregion är det huvudsakliga uppdraget. Det närmsta 10-20 åren ska fem miljoner kvadratmeter bebyggas i centrala delar av stan – 25 000 lägenheter och 50 000 nya arbetsplatser.

– Tidigare har vi beskrivit exploateringen med breda penslar. I år kan vi ge en tydligare bild och prata om konkreta möjligheter, jag är alldeles övertygad om att det ökar företagens intresse för att etablera sig och investera här, säger Patrik Andersson.

Största satsningen på infrastruktur sedan 60-talet
På mässan visualiseras stadsutvecklingen med en stor 3D-modell i Göteborgs Stads monter som visar de områden som ska bebyggas. Man kommer också berätta om arbetet med att genomföra Västsvenska paketet och vilken betydelse infrastrukturomvandlingen får för hela regionen.

Ytterligare två teman i montern förstärker bilden av Göteborg som attraktiv stad för investeringar – Diversifierat Näringsliv och Leva & Bo.

Förutom att visa upp Göteborg på en internationell arena ska man också inspireras och lära av andra regioner.

Hållbarhet en het fråga
– Det är ett unikt tillfälle med 80 länder på plats. Det finns massor att lära av stadsutvecklingen i städer som London, München och Lyon. Inte minst hållbarhetsfrågorna är hyperintressanta. Betydelsen av att skapa en stark regionkärna är också en aktuell fråga, de flesta tillväxtregioner i Europa har byggts upp kring en stadskärna, säger Patrik Andersson.

Trots att det är viktigare än någonsin att Göteborg finns på plats på Mipim-mässan har antalet representanter minskat med runt en tredjedel jämfört med förra året.

– Men en delegation på 21 personer måste ändå betraktas som en offensiv insats. Det är långt ifrån självklart att stora internationella företag väljer Göteborg. Det är viktigt att vi aldrig lutar oss tillbaka, säger Patrik Andersson.