Konkreta exempel på hållbar stadsutveckling. Älvstaden, trängselskatt och fjärrvärme är några av de göteborgska företeelser som EU-delegationen vill visa upp när de åker till Kina på konferens. EU/China Urbanisation Forum vill nämligen sprida goda exempel på hur städer kan växa på ett hållbart sätt.

Det blir hektiska dagar för de göteborgare som ingår i EU-delegationen som just nu besöker Peking. Inte minst för kommunfullmäktiges ordförande Lena Malm, som ska hålla en rad föredrag under konferensen, men också för Katrina Folland, koordinator i Göteborgs Stad för EU-projektet Smart Cities.

Arbetar för att växa på ett hållbart sätt
– Vi har blivit ombedda av EU:s delegation att följa med till EU/China Urbanisation Forum för att berätta om hur Göteborg arbetar för att växa på ett hållbart sätt. Göteborgs Stad har deltagit i många liknande EU-sammanhang tidigare och då bland annat träffat flera kinesiska borgmästare, så man kan se den här konferensen som en fortsättning på de relationerna, säger Katrina Folland.

Att den här typen av internationellt erfarenhetsutbyte är en förutsättning för utveckling är ett faktum som Lena Malm också kommer att lyfta fram, genom att exemplifiera med nya Älvstadens framväxt.

– Där kan man verkligen se nyttan av att ha breda kontaktytor och internationellt utbyte. Göteborg har vid flera tillfällen bjudit in utländska experter som satt sig in i frågan och deltagit i veckolånga workshops om hur staden kan utvecklas längs älvens stränder. Och inspirationen till att arbeta på det sättet fick vi från Hamburg, säger Katrina Folland.

Själv har hon inom Smart Cities-projektet erfarenhet av att samarbeta internationellt kring frågor om energi, klimat och mobilitet. Under besöket i Peking, när EU och Kina ska lära sig av varandra, kommer Göteborgs välutvecklade system för fjärrvärme att utgöra ett av flera exempel på hur utbyte mellan städer kan gå till.

Exemplet Göteborg och Shanghai
– Till och med ur ett europeiskt perspektiv ligger Sverige och inte minst Göteborg långt före när det gäller att ta hand om spillvärme och använda den till att värma upp bostäder. I Kina har man en nationellt uttalad ambition att minska kolanvändningen och det är flera kinesiska städer och provinser som har visat intresse för fjärrvärme, men det har inte tagit några mer konkreta former ännu, säger Katrina Folland.

Ett samarbete som redan tagit fastare former, och som Lena Malm kommer att berätta om under konferensen, är det mellan Göteborg och Shanghai. De båda städerna samarbetar sedan flera år tillbaka inom sju tematiska områden: kultur, sociala frågor, forskning och utbildning, urban framtid och mobilitet, energi- och miljöteknik, maritimt samarbete och främjande av företagande, handel och turism.

Trängselskatten intresserar
– Nästan allt, alltså! Och precis som hela den här konferensen handlar det både om hur man på policynivå styr ett samhälle mot en hållbar utveckling och om konkreta exempel. Trängsel är en sådan viktig fråga som kommer att diskuteras mycket. Kina har enorma problem med luftföroreningar och trängsel och förstås också på sikt med effekter av klimatförändringen, säger Katrina Folland.

I ett rundabordssamtal kommer Lena Malm bland annat att lyfta fram Göteborgs insatser för att förbättra miljön genom att minska biltrafiken och öka kollektivtrafiken. Trängselskatten presenteras som ett viktigt led i arbetet för hållbar utveckling, genom att bygga en stad som det finns möjlighet för alla att röra sig och vara i. Hon kommer också att berätta om Göteborgs trafiksäkerhet, hållbara urbana transportplaner och om styrning och ledning av kollektivtrafik.

Inför de samlade 800 delegaterna, samt bland andra Kinas premiärminister och EU:s president, blir det sedan Lena Malms uppgift att sammanfatta vad konferensen kommit fram till angående ”urban mobility” och presentera eventuella rekommendationer.

EU/China Urbanisation Forum pågår 20 till 24 november i Peking.