Kunderna till energibolaget Plusenergi har den senaste tiden begärt att få ut registerutdrag enligt personuppgiftslagen, PuL, som trädde i kraft i höstas. Sedan i januari har ett 50-tal personer begärt ut uppgifter och nya förfrågningar kommer varje vecka.

Sedan i höstas har alla svenskar rätt att begära att få veta vad det står i dataregistren om sig själv. Det gäller alla register, både hos företag och myndigheter. En gång per år har alla rätt att begära utdrag ur varje register där man förekommer. Den nya lagen, PuL, ska ge ett bättre skydd för människors integritet.

Ett av de företag som märkt av den nya lagen och människors förfrågningar är Plusenergi som ägs av Vattenfall och kommunala Göteborg Energi AB.
I januari informerade Plusenergi alla sina kunder i brev om PuL. Sedan dess har ett 50-tal förfrågningar om utdrag från företagets register kommit in. Men det är ändå väldigt sparsamt med tanke på att Plusenergi har 400.000 kunder.

Nya förfrågningar varje vecka

Varje vecka kommer det in nya förfrågningar. Innan Plusenergi skickade ut sitt informationsbrev i januari var det ingen som frågade efter personuppgifterna trots att lagen gällt sedan i oktober förra året.

– Jag har upplevt att detta är ganska mycket för oss. Med respekt för kundens integritet satsar Plusenergi för att tillmötesgå kundens önskemål enligt personuppgiftslagen, säger Marianne Wikander. Hon är företagets personuppgiftsombud, vilket innebär att hon ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

Det har varit lite svårt att veta hur den nya lagen skall tolkas eftersom det inte finns några exakta regler hur registerutdragen ska se ut anser Marianne Wikander. En klar regel är dock att den som begär utdrag normalt ska få svar inom fyra veckor. Längre tid får det endast ta i undantagsfall.

Enligt Marianne Wikander kan det vara svårt att hinna få fram alla uppgifter inom fyra veckor eftersom det är så många uppgifter som ska sammanställas för varje person.

Just nu håller Plusenergi på att ta fram rutiner för hur dessa registerutdrag ska gå till och vilka uppgifter som ska tas med.