En ny mötesplats för personer med språkstörningen afasi och deras familjer invigs på torsdag på Slottsskogsgatan 6. Här ska man kunna träffas, språkträna tillsammans och hjälpa varandra att komma igen.

Det är Afasiföreningen i Göteborg som startar Mötesplats Afasi, med hjälp av ett projektbidrag från Göteborgs Stad på 500.000 kr för ett och ett halvt år.

Varje år drabbas cirka 900 personer i Göteborgsområdet av afasi, en språkstörning i hjärnan. Den vanligaste orsaken är stroke, men även hjärnskador efter en olycka eller en tumör kan orsaka afasi.

Afasi leder ofta till isolering

För många drabbade blir problemen långvariga och den rehabilitering som sjukvården erbjuder är helt otillräcklig. Ofta leder afasin till att man blir passiviserad och isolerad. Men stora delar av språkförmågan kan komma tillbaka. Det viktiga är att träffa andra människor och bli stimulerad att träna.

Den nya mötesplatsen i Majorna, som är öppen för alla med afasi och deras närstående, erbjuder just sådana möjligheter till möten, träning och att stärka självförtroendet. Här finns café, en bok- och tidningshörna och ett rum med datorer som bland annat har språkträningsprogrammet Lexia.

Kan göra framsteg livet ut

– Afasiföreningen har ett kansli på Vegagatan, men den lokalen är för liten för en mötesplats, så vi har fått låna lokal av Epilepsiföreningen. Vi kommer att vara runt fyra personer på mötesplatsen när den är öppen, varje torsdag mellan klockan tolv och 19, berättar Gunnar Ekström, som blir föreståndare för den nya verksamheten.

Han fick själv afasi efter en stroke 1989. Till en början var han rullstolsbunden och under ett helt år kunde han inte säga något annat än ja och nej. Men Gunnar reste sig upp och började gå igen och språket har kommit tillbaka successivt.

Det blir fortfarande bättre och bättre för varje år. Tidigare trodde man att förbättringar bara kunde komma den första tiden efter en hjärnskada. Nu vet man att framsteg kan göras livet ut om man tränar.

Tystnar i grupper med friska

1995 blev Gunnar anställd som kanslist på Afasiföreningen, som har drygt 350 medlemmar. Nu blir han alltså också föreståndare för Mötesplats Afasi, där han kommer att ha hjälp av föreningsmedlemmar för att driva verksamheten.

Mötesplats Afasi byggs upp med ledning av Afasiföreningens erfarenheter av träning för personer med afasi. Dessa erfarenheter säger att om personer med afasi och helt friska samtalar i grupp, så tystnar ofta de med afasi. De med full språkförmåga brukar ta över hela samtalet. Det fungerar betydligt bättre om personer med afasi av olika svårighetsgrad pratar med varandra.

Man behöver inte vara medlem

De flesta av Afasiföreningens studiecirklar leds av personer som själva har eller har haft afasi. Samma idé är vägledande för Mötesplats Afasi, men här är verksamheten helt öppen. Man behöver inte vara medlem i föreningen för att få komma dit, ingen anmälan behövs och så när som på fikat är allting gratis.