Gratisbroddar att hämta från 15 oktober. Snart kan 80 000 göteborgare över 65 år hämta ut gratis halkskydd till sina skor för att slippa halkolyckor i vinter. De kan välja mellan helbrodd eller hälbrodd i 40 olika butiker.

Från 15 oktober går det att ”sätta klor på sina skor” med hjälp av erbjudandet från Göteborgs Stad. Redan nu i dagarna skickas ett brev ut till samtliga cirka 80 000 personer med information om hur det går till.

– Vi skickar ut ett informationsbrev och ett blad med en lista på cirka 40 butiker. Och längst ner finns en kupong som används när man hämtar ut sina broddar, säger Eva Lagerstedt på stadsledningskontoret.

Olika modeller att välja på
Modellerna skiljer sig åt mellan butikerna, men alla butiker erbjuder en hälbrodd eller helfots-brodd.

Idén kom från politiskt håll efter den hala Göteborgsvintern 2011–2012. Med ett väder som växlade mellan tö och is förvandlades Göteborgs trottoarer till blixthala istäcken. Många föll och skadade sig, inte bara äldre. Och broddarna sålde snabbt slut.

Nu har Göteborgs Stad gjort en upphandling som innebär att man bara betalar för de broddar som hämtas ut.

– Vi vet ju inte ännu om det blir 20 000 eller 80 000 som tackar ja. Butikerna är inte garanterade någon viss mängd och vi behöver bara betala för dem som lämnas ut, säger Eva Lagerstedt.

Lätt att räkna hem
Styckpriset som Göteborgs Stad har fått är 150 kronor. Om 20 000 nappar, blir det tre miljoner kronor, om samtliga gör det, slutar räkningen på tolv miljoner kronor.

I vilket fall som helst lär det gå att räkna hem en samhällsekonomisk nytta i att ge äldre ett bra ”halkskydd”. Förutom allt mänskligt lidande, innebär fallolyckor bland äldre en mycket stor kostnad för samhället. (Se faktaruta!)

En enda handledsfraktur kostar närmare 20 000 kronor och en höftfraktur 130 000 kronor, enbart för sjukvården.

– För varje person som inte faller och skadar sig, sparar vi en massa lidande för individen. Besparingar för kommunen och för sjukvården är mer en fråga i andra hand, säger Eva Lagerstedt.

Frågor om gratisbroddarna besvaras av Göteborgs Stads kontaktcenter, telefon 365 00 00.