478.054 personer bor nu i Göteborg. Det visar ny statistik för 2003. Befolkningsökningen var 0,7 procent vilket är precis lika mycket som året innan. 5.960 barn föddes vilket är 244 fler än 2002.

– Antalet födda ökar, men eftersom vi blivit fler i staden som kan skaffa barn så är ökningen av antalet födda helt normal, säger Stefan Grahn vid stadskansliets statistikgrupp.

Askim minskar

Antalet födda ökar mest i stadsdelen Lundby. Där föddes förra året 387 barn vilket är en ökning med 50 stycken jämfört med 2002. På andra plats kommer Tynnered med +38, på tredje plats Kortedala med +35 och på delad fjärdeplats Majorna och Frölunda med +33.

Flest barn totalt föddes i Centrum, 662 stycken. Mest minskade barnafödandet i Askim, -26 nyfödda jämfört med året innan.

Askim, Styrsö och Älvsborg är de tre stadsdelar som hade en befolkningsminskning förra året.

Lundby ökar mest

– Men det är inga siffror som är direkt uppseendeväckande. Vissa SDN minskar, andra ökar. Det var samma sak förra året, fast inte samma stadsdelar. Fördelningen mellan män och kvinnor är exakt den samma som i fjol, säger Stefan Grahn.

Störst befolkningsökning hade Lundby, både procentuellt och räknat i antal invånare, 632 personer eller nästan två procent. Frölunda ökade mest procentuellt sett, med drygt 2 procent.

Statistiken är hämtad från det kommunala befolkningsregistret Västfolket.