Snöstormar, fågelinfluensa eller terroristattacker – förr eller senare utsätts varje samhälle för mindre eller större kriser. Som första kommun i landet delar nu Göteborgs Stad ut en krisbroschyr till samtliga hushåll, i samarbete med statliga Krisberedskapsmyndigheten.

Broschyren har tryckts i 250.000 exemplar och följer med tidningen Vårt Göteborg som skickas ut på onsdagen.

Här kan man läsa om hur samhällets krisberedskap fungerar, men framför allt ges information om vad man själv kan göra för att förbereda sig för det värsta.

”Kriget” har bytts mot ”krisen”

– Inom kommunen har vi länge jobbat med att utveckla olika samhällsaktörers förmåga att hantera kriser, men den enskilde göteborgaren har inte fått så mycket information och utbildning, säger Arne Heldtander, säkerhetsrådgivare hos kommunstyrelsen.

– I Sverige har vi ju haft en lång period av fred och lugn och ro ända sedan andra världskriget, så den typen av beredskapstänkande har allt mer fallit i glömska. Förr fick vi broschyrerna ”Om kriget kommer”, nu har samhället ändrat sin beredskap till ”När krisen kommer”, säger Arne Heldtander.

Han understryker att var och en har ett eget ansvar att förbereda sig, eftersom alla inte kan räkna med hjälp från samhället i ett krisläge.

Viktigt tänka efter före

– Myndigheterna måste prioritera de svaga i samhället – äldre, funktionshindrade och många andra grupper. Vi menar att det är fullt motiverat att ta fram den roll som varje hushåll har i ett krisläge, ge lite tips och uppmana till en egen, planerad beredskap inför sånt som kan hända familjen.

Broschyren tipsar bland annat om att vikten av att ha radio och lampor som går på batterier – och extra batterier hemma – samt att ”tänka efter före” vad som skulle kunna hända där man själv bor.

– Förhoppningsvis läser man igenom broschyren när den kommer, gör ett antal förberedelser som rekommenderas och sparar sedan broschyren så att man lätt kan hitta den och använda som arbetsinstruktion om det skulle behövas, säger Arne Heldtander.

Storstadsbor lite ”bortskämda”

Han påpekar att befolkningen i storstäder som Göteborg är lite ”bortskämda” med att allt fungerar stabilt.

– Det är ju ytterst sällan vi har problem med el, telefoner och vatten, vilket folk i glesbygden är mer vana vid. Det är nog dags att uppmärksamma att man även i storstäderna kan råka ut för sådana avbrott, säger Arne Heldtander.

Han berättar att det var Krisberedskapsmyndigheten som kom med idén till broschyren.

– Vi nappade när vi såg att det blev ett mycket bra informationsmaterial. Och jag tror att de blev väldigt glada över att vi som första kommun i landet ”bröt isen” och gjorde det här.

Krisberedskapsmyndigheten har bekostat hela framtagandet av broschyren, medan Göteborgs Stad betalar tryckkostnaden, knappt en miljon kronor.