Se bidragen och rösta på webben. Hur vill du att Skanstorget ska se ut om några år? Fram till 23 oktober får göteborgarna rösta på de tre bidrag som tagit sig till final i Göteborgs Stads markanvisningstävling. Det är första gången medborgarna får vara med och påverka på detta sätt.  

Läs mer och rösta: Stadsutveckling Göteborg – Skanstorget

– Vi lägger bedömningsmakten i göteborgarnas händer. Det är unikt, säger Martin Öbo, fastighetsdirektör Göteborgs Stad, när Fastighetskontoret presenterade tävlingsbidragen 9 oktober.

I maj startade den tävling som har till syfte att ge Skanstorget ett nytt utseende och ny funktion. Området där parkeringsplatsen finns ska bebyggas.

– Det handlar om att levandegöra platsen. Att skapa en pärla i stadsmiljö som ska dra till sig folk.

6 augusti var sista dag att lämna in förslag. Tio stycken kom in, och en bedömningsgrupp – med både interna och externa aktörer – har arbetat med att välja ut tre finalister.

– Gruppen har varit enig om att det är dessa tre förslag som vi ska ta vidare, säger Martin Öbo.

Förskola ska finnas
Skanstorget är en speciell plats för många göteborgare och området har stor kulturell historia. Kraven i markanvisningstävlingen har varit hårda och många. Några krav är att bottenvåningen i husen som byggs ska innehålla kommersiella lokaler och att dagens parkeringsplatser ersätts. Ett annat krav är att det ska rymmas en förskola med fyra avdelningar, som även får en bra utemiljö att vistas i.

– Alla förslag har både för- och nackdelar. Inget av dem uppfyller helt målen, säger Joel Blomgren, projektledare för markanvisningstävlingen.

De tre finalbidragen heter: Emellan och emellanåt, Haga hjärta Linné och Knytkalas. Alla göteborgare kan nu ta del av dem på Göteborgs Stads webb. Där kan medborgarna även rösta på det bidrag man gillar bäst fram till den 23 oktober.

– För att rösta krävs det att man är 16 år eller över och skriven i Göteborg. Man måste även ha ett bank-id. Det går att rösta flera gånger, men det är bara en röst som räknas – den sista, säger Martin Öbo.

Hoppas på att många röstar
Det förslag som får flest röster vinner. När markanvisningen är beslutad går ärendet vidare till detaljplanering. Hur lång hela processen tar är svårt att säga, men någon gång efter år 2025 står förhoppningsvis det nya Skanstorget klart.

– Det kommer att ske förändringar i det vinnande bidraget under resans gång. Men bidraget är inriktningen på det fortsatta arbetet. Vi hoppas på högt röstdeltagande och det ska bli spännande att se resultatet, säger Joel Blomgren.