Park, bostäder och – vadå? Frihamnen ska få bostäder, verksamheter, en jubileumspark och nya mötesplatser. Programarbetet har inletts för att övergripande bestämma hur området ska bebyggas. Du som göteborgare har chansen att redan på söndag 1 september ta del av de första skisserna och förslagen och bidra med egna tankar och idéer.

Två frågor vill Göteborgs Stads projektgrupp för Frihamnsarbetet speciellt gärna ha svar på från göteborgarna: Vad skulle få dig att åka till Frihamnen? Vad tycker du om Frihamnen idag?

Vattennära, öppen och en tydlig bärare av Göteborgs Stads långa historia som sjöfarts- och industristad, står Frihamnen inför en enorm förändring. År 2035 ska här finnas cirka 10 000 nya boende och lika många arbetsplatser. Till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 ska bland annat Frihamnen få en jubileumspark. Då ska även en första etapp av bostäder och arbetsplatser vara klart.

– Med närheten till vattnet och många utblicksmöjligheter finns det en fantastisk potential. Men resan dit är lång och det kommer hända mycket på vägen, säger Hanna Areslätt, projektledare på Stadsbyggnadskontoret.

Skisser och konkreta förslag
Göteborgs Stad har tagit fram en vision för hela norra och södra Älvstranden – Vision Älvstaden – där Frihamnen ingår. Visionen bygger på en mängd medborgardialoger och Göteborgs Stad forsätter fråga göteborgarna hur de vill se sin stad utvecklas. Frihamnen ligger först i den stora tidtabellen för Älvstadens olika byggplaner. När programarbetet är klart tar detaljplansarbetet vid. Hela planeringsprocessen tar flera år.

– Detta är fortsättningen på Visionsarbetet och vi bygger vidare på de dialoger som gjorts med göteborgarna. Nu vill vi berätta om det pågående arbetet, visa vårt arbetsmaterial i form av skisser och ta in tankar och idéer om det, säger Joel Blomgren, Lundby stadsdelsförvaltning, och Adelina Lundell, Älvstranden Utveckling AB, som båda kommer att finnas på plats på söndag i Frihamnen mellan klockan 11 och 15.

– Vi vill veta vad människor tycker om Frihamnen i dag och vilka värden de vill att vi ska behålla. Och om vi ska skapa en stad för alla behöver vi veta vad som skulle få människor att vilja komma hit och vistas här.

Vill få igång ett samtal
Politikerna har särskilt betonat att planeringsprocessen ska vara öppen. Du som göteborgare ska tydligt kunna följa hur planerna utvecklas.

– På söndag håller vi den första dialogen om hur Frihamnen faktiskt ska se ut i framtiden – nu börjar vi! Viktigast nu är att få igång ett samtal med göteborgarna, säger Joel Blomgren och Adelina Lundell.

För att sätta Frihamnen tydligare på kartan och börja använda denna enorma, öppna plats redan nu, har Lundby stadsdelsförvaltning och Älvstranden Utveckling AB tillsammans redan haft aktiviteter på området. Ett exempel är i våras, i samband med Göteborgsvarvet, då bland annat kulturskolans elever uppträdde.

På söndag, under Lundby kulturmånads invigningshelg, kan du, förutom att få information om och dela med dig av dina tankar om Frihamnsområdet, bland annat njuta av en palmoas och se ett femtiotal stenskulpturer från Zimbabwe.

Du får en försmak av det som Kultur och Fritid, Lundby stadsdelsförvaltning, hoppas ska bli ett konstgalleri i Frihamnen och du får vara med om ekologiska färgbad gjorda av kompost. För att hitta till allt som händer, följ markeringen i Kulturmånadens färger rosa och lila från hållplatsen Frihamnen.