Kostnaderna för Göteborgs Stads försäkringar stiger nästa år på grund av attentaten mot New York och Washington i september. Försäkringsbolagen höjer premierna och det måste även Göteborgs Stads eget försäkringsbolag Göta Lejon göra.

De totala kostnaderna för attentatet mot World Trade Center i New York beräknas idag till mellan 300 och 800 miljarder kronor. Dessa kostnader ska en rad försäkringsbolag i världen stå för, vilket även drabbar Sverige och Göteborg eftersom kostnaden för att återförsäkra sig har stigit.

Premiehöjningar

Försäkrings AB Göta Lejon, är liksom alla försäkringsbolag, återförsäkrat hos andra försäkringsbolag. Kostnaden för denna återförsäkring stiger nu för Göta Lejon som därför tvingas höja premien för sina kunder som är kommunens förvaltningar och vissa av kommunens bolag. Premiehöjningarna nästa år blir mellan sex till åtta procent.

– Det är en mycket blygsam höjning, säger Försäkrings AB Göta Lejons VD, Stig Pehrson.

Enligt Pehrson är höjningar på mellan 30 och 100 procent i branschen inte ovanliga. Men det kan bli fler höjningar. Det beror på hur olycksdrabbade Göteborgs Stads verksamheter blir nästa år. Få skador innebär låga kostnader för försäkringsbolaget Göta Lejon och därmed små förändringar av premien. Många och dyra skador leder till högre premier.

Överreaktion
2852.jpg
Dessutom tror Stig Pehrson att försäkringsmarknaden ska stabiliseras och på sikt återgå till lägre premier efter det som han menar är en överreaktion.

– När marknaden har återhämtat sig tror jag att det går ner igen, säger Stig Pehrson.

Han menar också att attentaten mot World Trade Center spädde på ett redan dåligt år för försäkringsbolagen. Ovanligt mycket naturkatastrofer i världen hade redan tidigare i år kostat bolagen mycket pengar.