Preliminära siffrorna för 2017 klara. 564 018 invånare hade Göteborg på nyårsafton 2017 enligt stadsledningskontorets preliminära siffror. Det är en fortsatt ökning med 7 400 personer jämfört med rekordåret 2016.

Läs också:
Göteborgs Stads statistikavdelning firar 100 år av kommunala siffror [2018-01-30]
Så har Göteborg vuxit under hundra år [2018-01-30]

– Befolkningsförändringen är fortsatt hög, men inte riktigt lika hög som förra året. Men den ligger fortfarande på en hög nivå, säger Lutz Ewert, teamledare vid stadsledningskontorets avdelning för statistik och analys.

Utvecklingen i Göteborg speglar landet i övrigt.

– Det är en bild som stämmer med landet som helhet. Vi blir fler, men själva ökningen minskar något jämfört med år 2016

Den 21 februari kommer statistiska centralbyråns befolkningsstatistik för 2017, där de exakta siffrorna fördelade på olika kategorier presenteras.

– Vi kan till exempel se att födslar minskade under förra året utifrån hur många nollåringar som var skrivna här vid årsskiftet, men än så länge vet vi inte exakt hur många som fötts i Göteborgs kommun.