Ska bli ännu bättre. Göteborgarna gillar sin egen förslagslåda – i alla fall de som redan varit inne och lagt förslag. Men en del saker kan bli bättre och nu ska Göteborgsförslaget utvecklas vidare, efter en utvärdering där förslagsläggare, politiker och tjänstepersoner fått tycka till. Samtidigt behöver fler få veta att Göteborgsförslaget finns.

Många göteborgare använder sig av kommunens digitala verktyg Göteborgsförslaget. Idag har ungefär 23 000 personer registrerat ett konto i systemet.

– Spridningen på vilka som lämnar ett Göteborgsförslag är ojämn inom Göteborgs gränser, berättar Stefan Lydén, ansvarig för Göteborgsförslaget på konsument- och medborgarservice.

Majorna-Linné som stadsdel rymmer elva procent av göteborgarna, men hela 28 procent av dem som lägger Göteborgsförslag. Medan en stadsdel som Angered, som har drygt nio procent av invånarna hos sig, står för fem procent av Göteborgsförslagen.

Informationen behöver bli mer lättläst
– Det här måste vi ta till oss och ta hänsyn till i den fortsatta utvecklingen av Göteborgsförslaget, säger Stefan Lydén.

Konsument- och medborgarservice, som är den förvaltning som ansvarar för Göteborgsförslaget, kommer under hösten att se över hur de informerar om Göteborgsförslaget, både på Göteborgs Stads hemsida och i marknadsföring.

– Vi har sett att informationen om Göteborgsförslaget behöver översättas till fler språk, men också att informationen på hemsidan och i själva förslagsverktyget behöver bli mer lättläst, menar Stefan Lydén.

Utveckling på gång
Fler förbättringar av Göteborgsförslaget väntar i höst och under 2019, som ett resultat av den utvärdering som konsument- och medborgarservice genomförde i våras.

I utvärderingen framkom just att det behövs tydligare information och att många som lagt förslag ville ha mer personlig återkoppling från kommunen. Andra förbättringar som deltagarna i utvärderingen önskade var att det ska vara enklare att skicka in och rösta på förslag och att marknadsföra sitt förslag genom verktyget.

– Det här är jätteviktigt, men tar tyvärr lite längre tid att åtgärda än rena ändringar i språk och tilltal. Genom alla de exempel och förslag på förbättringar som vi fick in genom utvärderingen har vi ändå kunnat sätta ihop en lista på funktioner i verktyget, som vi kommer att utveckla under 2019, konstaterar Stefan Lydén.

”Hoppas fler göteborgare ska hitta till Göteborgsförslaget”
Både politiker och tjänstepersoner säger i utvärderingen att de behöver tydligare och gemensamma riktlinjer för hur den kommunala processen för Göteborgsförslaget ska se ut. Arbetet med att se över och förbättra riktlinjerna ska genomföras nu i höst.

– Jag hoppas att fler göteborgare ska hitta till Göteborgsförslaget och att befintliga användare kommer tycka att vår kommunala förslagslåda blir ännu bättre framöver, säger Stefan Lydén.