Pandemin är inte över. Covid-19-pandemin är inte över. Därför fortsätter Göteborgs Stads informationskampanj om att hålla ut och hålla avstånd. “Vi kämpar på tillsammans. Vi behöver orka lite till”, säger Helena Mehner, kommunikationsdirektör.

Helena Mehner är kommunikationsdirektör i Göteborgs Stad.

Sommaren närmar sig sitt slut. Skolorna startar och många börjar jobba igen efter semestern. I samband med det påminner Göteborgs Stad om att covid-19-pandemin inte är över.

– Vi fortsätter med vår informationskampanj. Vi tycker att det är viktigt att köra den en gång till i våra prioriterade kanaler, för att påminna om att fortsätta att kämpa tills pandemin är över.

Start den här veckan

Göteborgs Stad har gått ut med budskapet på Facebook under sommaren. Med start den här veckan kommer information också ut på bland annat goteborg.se, i fler sociala medier och eventuellt på stora digitala tavlor i staden.

– Vi når ut bra med vår information med mixen av kanaler. Vi utvärderar det vi gör och när vi utvärderade kampanjen vi hade förra hösten hade den en god genomslagskraft. Det är alltid en utmaning med informationströttheten, men det är också viktigt att hålla i och hålla ut även med informationen.

Budskapet är “Det är inte över. Håll ut och håll avstånd”.

– Det är viktigt att påminnas om det. Håll i och håll ut. Följ myndigheternas information noga.

Kampanjen kommer att pågå under några veckor.