Andra Långgatan populär plats. Det är till fots som Göteborg ska upplevas – staden är som bäst när bilarna håller sig undan. Så kan man tolka resultatet från webbenkäten "Bästa Platsen!" där göteborgarna fick pricka in sina favoritplatser runt om i stan.

För att undersöka hur stadens platser och stråk upplevs av göteborgarna har stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och Centrala Älvstaden använt sociala medier.

I webbenkäten ”Bästa platsen!!” har alla kunnat tycka till om Göteborgs stadsrum – både vad som är bra och mindre bra. Totalt har 370 personer pekat ut sina bästa platser på kartan i webbenkäten. Andra Långgatans brokighet uppskattas

”Trafiken begränsar stadslivet”
– Folks upplevelser av stadens platser är väldigt personliga, men en slutsats är att de gillar platser som är gångprioriterade, man tycker att trafiken begränsar själva stadslivet, säger Tobias Nordström på Spacescape, som genomför stadslivsanalysen där webbenkäten ingår.

Kungsportsplatsen, Trädgårdsföreningen och platser i närheten av Järntorget genererar flest positiva upplevelser.

– Andra Långgatan lyfts fram som ett unikt och spännande stråk, och man vill värna om brokigheten som finns där, säger Tobias Nordström.

Metoden används i New York
Idén om att använda en webbenkät för att ta reda på hur människor upplever olika platser i staden är hämtad från New York.

– Vi samarbetar med en organisation som heter Project for Public Spaces. De använder sig av webbenkäter för att engagera människor i olika projekt. Där är stadsutveckling mer platsbundet och knutet kring fastighetsägarna. Förändringar växer ofta fram underifrån genom att folk är aktiva och interagerar med varandra, säger Tobias Nordström.

Tanken med webbenkäten ”Bästa platsen!” är förstås att ge kunskap till dem som planerar staden, men förhoppningen är också att väcka göteborgarnas intresse för stadslivet.

– Folk har kunnat kommentera varandras inlägg. Informationen i de här kommentarskedjorna är viktiga för oss, men det är också ett sätt att få igång diskussion och engagemang, säger Tobias Nordström.

Fotgängare viktiga för stadslivet
Just nu sammanställs resultatet av stadslivsanalysen. Förutom webbenkäten består den av en stadslivsobservation och en stadsrumsanalys. Det första handlar om flödet av människor, det andra om stadsrummets kvaliteter, som kvällsaktiva entréer, grönska och sittplatser.

– Fokus ligger på fotgängare och cyklister, de har ögonkontakt och är en del av det sociala livet i staden. Vi är intresserade av att förstå vad som gör platser attraktiva, säger Tobias Nordström.