Många handlar om utemiljön. Genom Göteborgsförslaget kan alla vara med och göra sin röst hörd. Sedan starten i januari har 350 förslag publicerats på Göteborgs Stads webbplats och nära hälften av dem berör utemiljön. Nu skickas de idéer som fått flest röster vidare till politikerna.

Göteborgsförslaget ger göteborgarna en möjlighet att påverka sin stad. Via en sajt kan alla registrera sig för att ge förslag, rösta och kommentera. Det är en del av Göteborgs Stads satsning på e-demokrati som kommer att vara en kanal som göteborgarna kan använda framöver.

79DE.jpg
‒ Det här är ett sätt att uppmuntra människor att engagera sig och göra flera delaktiga, säger Agneta Attar som är projektledare för e-demokrati på Göteborgs Stad.

Hon berättar att nära hälften av idéerna som kommit in till Göteborgsförslaget handlar om trafik, kommunikation, gator, parker och lekplatser.

‒ Troligtvis är det så att vi får idéer när vi rör oss utomhus. Men vi har även fått många förslag som rör kultur och fritid. Det är allt från nya träningsanläggningar till dansbana med tak till urban farming och hur man bättre kan låsa sin moped i stan.

Förslagen skickas vidare
De förslag som legat ute i 90 dagar och fått fler än 200 röster skickas nu till ansvarig nämnd. Där kommer en bedömning göras om förslaget ska avslås, utredas eller om man ska gå vidare med det.

Agneta Attar menar att engagemanget för Göteborgsförslaget har varit över förväntan och att det tyder på att det finns ett uppdämt behov av att göra sin röst hörd.

‒ Jag tror många går och bär på bra idéer. Både för dem och alla andra göteborgare behöver idéerna nå fram till de som bestämmer, säger hon.

De som inte har tillgång till internet kan få hjälp att lämna sina förslag via medborgarkontor.

6882_3.jpg

Bilder: Istock photo