Ska sätta staden på världskartan. Jubileumssatsningen 2021 ska göra ett bestående avtryck för framtiden. Frågan har varit hur. Under fredagen presenterades 17 olika förstudier som genomförts utifrån de förslag som göteborgarna själva kom med under en idéinsamling för fyra år sedan.

Sammanlagt har 45 olika jubileumsprojekt prövats i förstudier under de två senaste åren. Flera av dem presenterades redan för ett år sedan. Nu har jubileumsorganisationen fått ta del av de resterande 17 förstudierna.

Tre teman har tidigare tagits fram för projekten – nära vatten, bygga broar och öppna rum

− Förra gången förstudier presenterades var det främst projekt inom temat nära vatten. Nu har det varit fler inom bygga broar och öppna rum, säger Therese Brusberg, projektchef för 2021 på Göteborg & Co.

Ett Gothia Cup för musik
Ett exempel på temat bygga broar handlar om unga och musik.

− Förslaget är att skapa en mötesplats för unga musikintresserade, som likt Gothia Cup får en internationell prägel. 2021 vill vi ha ett världsledande ungdomsläger inom musik och kultur i Göteborg, säger Therese Brusberg.

Vilka av de 45 projekten som kommer att bli verklighet är inte klart än.

− Förslagen är inte färdiga att sjösätta än. Staden kommer att behöva prioritera, men jag tror att de flesta projekt kommer att leva vidare på ett eller annat sätt, säger Therese Brusberg.