Vill ha in många svar. Den nationella folkhälsoenkäten “Hälsa på lika villkor” har skickats ut till 36 500 göteborgare från 16 år och uppåt. “Det är viktigt att svara på enkäten för det ger staden underlag till folkhälsoarbetet som ska göra staden bättre, säger Maud Willardsson Engström, planeringsledare folkhälsa i Göteborgs Stad.

Folkhälsoenkäten “Hälsa på lika villkor” är Sveriges största nationella undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som genomförs vartannat år i hela Sverige. Syftet är att kunna följa utvecklingen över tid och upptäcka skillnader och förändringar mellan olika grupper i samhället. Nytt för i år är att enkäten vänder sig till 16-åringar och äldre, tidigare har det varit 16 till 84 år.

Kopplat till jämlik stad

I Västra Götalandsregionen går enkäten ut till 92 000 personer, varav 36 500 i Göteborg.

– Det viktiga är att vi får in ett bra underlag till vår hälsodata så att vi kan göra insatser i staden där det gör bäst nytta. Det är kopplat till arbetet vi gör inom en jämlik stad, där vi ska minska skillnaden i livsvillkor vilket kommer att leda till förbättrad hälsa i hela befolkningen, säger Maud Willardsson Engström.

Bearbetar resultatet

Det är Folkhälsomyndigheten som står bakom undersökningen. Statistiska centralbyrån, SCB, skickar ut undersökningen och samlar in svaren. Folkhälsomyndigheten sammanställer sedan enkäten nationellt och Västra Götalandsregionen sammanställer i regionen så att alla kommuner kan ta del av resultatet.

– Vi bearbetar resultatet inom Göteborgs Stad för att få ett så användarvänligt material som möjligt för våra förvaltningar och bolag som ska jobba med frågorna, säger Maud Willardsson Engström.

Folkhälsoenkäten skickas ut med brev under vecka 7 och 8. Det går att svara i pappersform eller digitalt. Enkäten består av 61 frågor och det finns även 14 tilläggsfrågor från Västra Götalandsregionen. Det går att svara till och med 23 maj. Resultatet kommer under hösten.