Jubileumsutställning i Kronhusets rikssal. Hur ser det ut hemma hos en göteborgare? Det undrar nu det kommunala fastighetsbolaget Higab som ska göra en utställning i Kronhuset som en del i Göteborgs 400-årsjubileum. Fem personer kommer under två veckor i juni att få dela med sig av sina vardagsrum i Kronhusets rikssal som då förvandlats till vardagsrum för nutida göteborgare.

– Vi vill låna några invånare för att visa på bredden i Göteborg. Genom att visa upp en bit av olika människors vardag får vi en levande bild av vår stad som den ser ut idag, säger Cina Gasparini, utvecklare kulturmiljöer på Higab.

Utställningen med fem vardagsrum i Kronhusets rikssal bygger alltså på verkliga göteborgares hem. De utvalda rummen blir förlaga för utställningsrummen som byggs upp med hjälp av bilder och möbler inspirerade av originalen. Besökarna kan sen vandra runt, sitta ner och ta del av en annan persons vardag.

– Oavsett ålder, kön, inkomst eller härkomst är du som boende en del av Göteborg. Vi hoppas att hitta olika människor från olika delar av staden som är intresserade av att dela med sig av sina hem och sitt liv, säger Cina Gasparini.

”Vi vill skapa ett gott ”jubileumshäng”

Förutom de fem vardagsrummen blir det också plats för scenprogram där olika organisationer och företag turas om att vara värdar, till exempel idrottsföreningar och näringslivsföreträdare med stark koppling till Göteborg.

– Värdarna får ansvara för varsin dag med ett scenprogram där de visar hur de är en del av Göteborg, säger Cina Gasparini.

– Vi vill helt enkelt skapa ett gott ”jubileumshäng” i Kronhuset för både nya och gamla besökare!

Göteborgarnas vardagsrum är kostnadsfritt för alla besökare. Scenprogram och aktiviteter kommer inte ha kommersiella budskap eller försäljning men i övrigt finns inga ramar för programmen.

– Vi hoppas kreativiteten ska flöda och bidra till festkänslan, säger Cina Gasparini.