Det något otydliga namnet "Brämaregården 1" försvinner och ersätts av de mer logiska "Östra Brämaregården" och "Lundbyvassen". Det är bara några av förändringarna av namn och indelningar av Göteborgs valdistrikt som föreslås inför valet till EU-parlamentet 2009.

De 390.000 göteborgare som är röstberättigade kommer förhoppningsvis att få något lättare att förstå var valdistrikten finns när det är dags att rösta till EU-parlamentet den 7 juni nästa år.

7140.jpg
– Valmyndighetens rekommendationer säger att valdistrikten ska ha namn som en person med lokalkännedom ska kunna förstå vilket område man tillhör bara genom att läsa namnet på valdistriktet, , säger Jonas Andrén på valnämndens kansli.

– Då fungerar det inte så bra med vare sig namn på församlingar, som det var förr, eller intetsägande siffror efter stadsdelens namn, som Majorna 2 eller Brämaregården 4, fortsätter han.

Geografiskt logiska namn

Tillsammans med stadsbyggnadskontoret och namnberedningens kansli har valkansliet istället tagit fram förslag på nya, mer logiska namn på valdistrikten.

– Vi har försökt använda så vedertagna traktnamn som möjligt, och om det behövts har vi förtydligat dem med hänvisning till väderstreck, ”Övre” och ”Nedre” eller ”Gamla” och ”Nya”, säger Jonas Andrén.

Till exempel föreslås Majorna 2 istället heta Hängmattan medan Brämaregården 4 blir Östra Rambergsstaden.

Nya distrikt när invånarna flyttar

Men det är inte bara namnen som är nya. I tre fall har valkansliet även delat upp tidigare valdistrikt, där det för tillfället byggs många nya bostäder och det följaktligen kommer att bo fler väljare framöver än vad det gjort tidigare.

– Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1.000 och 2.000 röstberättigade och det är bara naturligt att man får justera områdena efter hand som det byggs nytt och Göteborg förändras, säger Jonas Andrén.

Därför har det tidigare valdistriktet Brämaregården 1 delats upp i Östra Brämaregården och Lundbyvassen, Sannegården 1 har blivit Östra Eriksberg och Sannegården medan Lövgärdet-Gårdsten 1 blir Västra Gårdsten och Södra Gårdsten.

Länsstyrelsen sista instans

Totalt får Göteborg nu 282 valdistrikt, mot tidigare 279, som i sin tur är indelade i de fyra större valkretsarna Hisingen, Öster, Centrum och Väster.

Förslaget på förändringar har godkänts av valnämnden och väntar nu på att behandlas av kommunstyrelsen i september och kommunfullmäktige i början av oktober. Om förslaget godkänns i de båda instanserna går det vidare till länsstyrelsen, som är den myndighet slutgiltigt fastställer indelningen av valdistrikt.