Göteborgs 400-årsjubileum flyttas fram till 2023 på grund av covid-19-pandemin. På den officiella 400-årsdagen den 4 juni nästa år blir det ett formellt historiskt firande. “Jubileet är så mycket mer än en fest, det handlar om att använda sammanhanget som en drivkraft för stadens utveckling, och det blir nu möjligt att fortsätta med till 2023”, säger Therese Brusberg, chef för Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co.

Therese Brusberg, chef för Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co. Foto: Markus Holm

Kommunstyrelsen i Göteborg beslutade på onsdagen att flytta fram stadens 400-årsjubileum till 2023. Det finns bara en anledning till det och det är covid-19-pandemin.

– Grunden för hela jubileet är att få människor att mötas, att tillsammans utveckla Göteborg för framtiden och bjuda in världen och få fler att uppleva Göteborg. Som det ser ut nu är det inte möjligt att göra, säger Therese Brusberg.

Formellt firande 2021

Det nya uppdraget innebär fortfarande att stadens officiella 400-årsdag den 4 juni 2021 formellt ska firas.

– Vi tar också fram ett jubileumskalendarium där vi uppmärksammar alla initiativ som ändå kommer att ske under 2021. Det kanske är upplevelser av digital karaktär, en bokutgivning eller planerade kulturaktiviteter som olika jubileumsaktörer ändå kommer att genomföra.

Jubileumsprogram 2023

Det handlar också om att ställa om och ta nya tag för att kunna genomföra ett stort jubileumsprogram under 2023 i ny form. Vägen dit ger också möjlighet för fortsatt kraftsamling.

– Med dessa nya förutsättningar har vi möjlighet att fortsätta arbeta i jubileets anda och samlas kring angelägna frågor för Göteborg som stad och region. Exempelvis kan vi nu sätta fokus på hälsa och innovation tillsammans med hela staden, näringsliv, akademi med flera för att åstadkomma saker som gör att det blir ännu bättre för Göteborg.

Flera hundraåringar

Göteborgs 300-årsjubileum firades också två år senare och samma år öppnade bland annat Göteborgs konstmuseum, Botaniska trädgården och Liseberg. Det är en anledning till att det blir firande 2023 och inte 2022.

– Det är för kort tid till 2022, vi tror att återhämtningen tar längre tid än så. Näringslivet och besöksnäringen har särskilt pekat på behovet att flytta fram det till 2023, då har de också möjlighet att kunna vara med och stärka firandet.

Stort engagemang

Hur jubileumsprogrammet för 2023 ska se ut är något som Göteborg & Co nu ska planera tillsammans med många inblandade aktörer.

– Det är förstås väldigt tråkigt att jubileet blir framflyttat och det påverkar väldigt många. Jag vill skicka en eloge till alla som engagerat sig och hittat nya lösningar, trots att vi har den här tuffa situationen. Det är en väldigt fin känsla. Det är inte alltid lätt att ställa om, men vi har fått gå samman och göra det bästa av det. Jag vill uppmuntra alla att fortsätta med sina planer och ambitioner framåt. Alla kan fortsätta att vara med, det handlar om delaktighet och att inkludera alla i firandet, säger Therese Brusberg.

Den tionde september tar kommunfullmäktige formellt beslut om Göteborgs 400-årsjubileum ska flyttas fram till 2023, med ett formellt historiskt firande 2021.