”Lättfattligt och enkelt material”. Väl förberedd kan du klara dig i tre dygn även om samhällets service inte fungerar. Det var budskapet i den kampanj för krisberedskap som Göteborgs Stad lanserade förra hösten. Nu har riksdagens utredningsenhet lyft fram kampanjen som ett gott exempel.

− Det roliga är att det var utredningsenheten som hittade vår kampanj och gillade den. Det är inte vi som har lobbat för att de ska uppmärksamma den, säger Karin Eriksson på kommunens avdelning för samhällsskydd och beredskap.

Det är i en uppföljningsrapport från Försvarsutskottet som kampanjen från Göteborgs Stad finns med bland några informationssatsningar som anses vara väl genomförda.

− Att vi har tagit fram ett lättfattligt och enkelt material och att vi använder flera kanaler är några av de saker som utredningsenheten uppskattar. Vi har även tagit fram mässmaterial som visats både i Nordstans och på två mässor, säger Karin Eriksson och fortsätter:

− Dessutom delar vi med oss till andra kommuner som gärna får använda vårt basmaterial och sätta sin egen logga på det. Många kommuner har visat intresse. Till exempel Tjörn, Skövde, Karlstad, Ystad och Umeå.

Alla har ett ansvar
I kampanjen ligger tyngdpunkten på den enskildes ansvar. Något vi alla har vid en större eller mindre katastrof eller kris i samhället.

− Den enskildes ansvar har hamnat mer i fokus även på samhällsnivå. Vi svenskar tror ofta att någon annan ska komma och hjälpa oss, men det finns mycket man kan göra själv, säger Karin Eriksson.