Första nystartskontoret i Angered har gått bättre än väntat. Nu startas ytterligare ett kontor i Göteborg – mitt i staden. Tanken är att det centrala läget på Kungstorget ska få ännu fler att ta första steget på vägen mot att förverkliga sina slumrande affärsidéer.

− Vi hoppas på att kunna väcka nyfikenhet och intresse hos alla som flanerar förbi, det vill säga den breda allmänheten. Alla som bor i regionen är välkomna in, säger Jan Carlson på Business Region Göteborg, som fått i uppgift av Göteborgs Stad att etablera kontoren.

Fler rådgivningar än väntat

Stadens första nystartskontor öppnade i Angered i början av juni och har enligt Jan Carlson varit mycket välbesökt. Målsättningen var att drygt 1.000 personer om året skulle våga sig innanför dörren och att minst 100 av dem skulle ta del av nystartskontorets rådgivning.

Efter drygt tre månader hade 370 personer besökt kontoret och 80 av dem fått rådgivning.

− Det är en betydligt större andel av drop-in-kunderna som sätter sig ner och faktiskt tar del av rådgivningen än vad vi trodde att det skulle vara. Två personer jobbar på kontoret i Angered och de har hittills haft fullspikade dagar, säger Jan Carlson.

Uppgiften är att lotsa vidare till specialister

Nystartskontoren är ett regeringsinitiativ för att minska arbetslösheten och skapa fler jobb. Göteborg är en av nio svenska städer som valts ut för satsningen. På kontoren ska alla som går och bär på en affärsidé få hjälp med att starta och så småningom även driva eget företag.

− Vår uppgift är att lyssna på affärsidén och sedan lotsa vidare. Vi fungerar ungefär som akutmottagningen på ett sjukhus, där man först undersöker och lyssnar på vad patienten har att säga och sedan skickar vidare till rätt specialistläkare, säger Jan Carlson och fortsätter:

−I vårt fall är specialisterna flera olika organisationer inom företagande och nyföretagande.

Ska testa lördagsöppet

Nystartskontoret på Kungstorget har liksom motsvarande verksamhet i Angered fått namnet ”Mind your own business”. Till att börja med är kontoret öppet måndag till fredag. Om ett par veckor planerar man även att testa lördagsöppet.