Samtal med stadsarkitekten och stadsträdgårdsmästaren. Vad är viktigt när framtidens Göteborg ska gestaltas? Torsdag den 8 november samtalar stadsarkitekt Björn Siesjö och stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård om stadens arkitekturpolicy på Stadsbibliotekets trappscen.

Utgångspunkten för samtalet är de arkitektoniska riktlinjerna på lokal och nationell nivå, vilka påverkar alla stadsutvecklingsprojekt och i förlängningen avgör Göteborgs framtida utseende.

– Vi kommer att prata om stadens nya arkitekturpolicy och vikten av att ha kvalitet i det vi bygger. Det har väl varit lite si och så med det de senaste decennierna, men för att vi ska få en bra stad som fungerar på bästa sätt för alla så måste vi prata mer om hållbarhet, attraktivitet och trygghet, inte bara om hur många lägenheter det blir i ett område. Vi måste bygga mycket, men vi måste bygga bra också, säger Björn Siesjö.

Tillfälle att ställa frågor
Under torsdagskvällen samtalar han med Helena Bjarnegård, som till årsskiftet lämnar sin tjänst som stadsträdgårdsmästare i Göteborg för att bli Sveriges första riksarkitekt.

– Det är en helt ny tjänst som skapats som en del av den nya nationella arkitekturpolitiken, vilket jag tycker är väldigt positivt. Och jag blev väldigt glad när jag hörde att Helena tackat ja, en så himla energisk och kunnig person är precis vad som behövs.

Efter samtalet blir det även tillfälle för publiken att ställa frågor.

Samtalsserie i höst
Samtalet är en del i stadsbyggnadskontorets höstprogram på Stadsbiblioteket. I samtalsserien ingår både kortare lunchpresentationer om aktuella projekt på Stadsbiblioteket 300 m2 vid Brunnsparken och längre samtal på trappscenen på huvudbiblioteket på Götaplatsen.

Samtalet om Göteborgs framtida gestaltning hålls på Stadsbibliotekets trappscen torsdag den 8 november klockan 18.00 och är gratis för besökare. Programmet tolkas till teckenspråk.