Ny topplacering. Göteborg Stads årsredovisning är en av Västsveriges allra bästa. När Kommunforskning i Väst rankar västsvenska kommuners årsredovisningar bedömdes bara Tanum överträffa Göteborgs.

Sedan drygt tio år granskar KF i – Kommunforskning i Väst – de kommunala årsredovisningarna. Göteborg har av tradition hävdat sig väl och vid några tillfällen till och med ansetts ligga bakom den allra bästa redovisningen.

När 2010 års vinnare utsågs, vid en ceremoni på Konserthuset i Göteborg på torsdagen, visade det sig att Tanums kommun dragit längsta strået. En kommun som redan tidigare år legat väl framme.

Finansiell analys får beröm
Göteborgs årsredovisning utsågs till den näst bästa av juryn vars motivering lyder:
”Göteborgs årsredovisning är ett dokument där en mycket omfattande verksamhet beskrivs på ett översiktligt men samtidigt innehållsrikt sätt.

Några särskilt goda kvaliteter är den finansiella analysen utifrån den sammanställda redovisningen, intressanta avsnitt om stadsutveckling och klimatanpassning och ett politikerförord, nytt för i år, som har fokus på hållbar utveckling i en bred bemärkelse.”