Lägre invandring och fler döda. Befolkningen i Göteborg kommer sannolikt bara att öka hälften så mycket som befolkningsprognosen visade i våras. Det beror på covid-19-pandemin och två orsaker är en betydligt lägre invandring och en ökad dödlighet.

– Göteborg stora befolkningsökning brukar komma tredje kvartalet när studenterna flyttar hit. Så bilden kan snabbt förändras”, säger Lutz Ewert i gruppen statistik och analys på stadsledningskontoret.

I våras presenterades en ny befolkningsprognos från statistiker i Göteborgs Stad. Den visade att Göteborg skulle fortsätta växa med ungefär 7 200 personer varje år fram till 2040. I år kommer ökningen sannolikt bara att bli hälften på grund av covid-19-pandemin.

– Det vi kan se är att vi har en betydligt lägre invandring, det är egentligen den stora delen. Genomsnittet för de tre tidigare åren är 4600 personer första halvåret och nu är det 2800, säger Lutz Ewert.

Han säger att man måste anta att det beror på pandemin, som på olika sätt gjort det svårt att resa, och det har påverkat att det kommit färre invandrare än det brukar göra.

– Migrationsverket har skrivit ner siffrorna året ut för arbetskraftsinvandring, asylinvandring och utländska studenter.

Fler döda

Dödligheten har varit lite högre första halvåret, men den står bara för en mindre del av att befolkningstillväxten blivit lägre.

– Det som är lurigt med dödligheten är att vi hade en väldigt låg dödlighet under 2019. Nu har vi haft den högsta dödligheten på väldigt många år, den högsta sedan 2001 under första halvåret.

Även under första kvartalet 2020 var det låg dödlighet, men det blev betydligt högre dödlighet andra kvartalet. Det kopplar Lutz Ewert också till pandemin.

– De senaste tre åren har det dött i genomsnitt 1023 personer under andra kvartalet. I år dog 1377 personer. Statistiska centralbyrån publicerar siffror över döda per tiodagarsperiod. Nu är Göteborg tillbaka på normal dödlighet igen.

Tredje kvartalet är viktigt

Men siffror är siffror och bilden kan snabbt förändras.

– Göteborgs stora befolkningsökning brukar komma tredje kvartalet när studenterna flyttar hit. Det kommer bli väldigt avgörande för årets befolkningstillväxt. Efter flera veckor utan tillväxt var inflyttningen ovanligt stor förra veckan.

Lutz Ewert säger att de hade räknat med större förändringar i flyttningar inrikes, men de är relativt stabila.

– Men det är fler som flyttat ut från Göteborg till övriga riket, det vill säga utanför Göteborgsregionen. Det är svårt att säga vad det beror på, vi kan i nuläget inte koppla det till corona.

Oförändrat antal födda

Antalet födda är i stort sett oförändrat jämfört med första halvåret 2019. I år föddes 3804 barn vilket är tio fler än samma period förra året.

– Det genomsnittliga antalet barn per kvinna fortsätter att gå ner, det är samma sak i hela landet.