Göteborgarna blev 1.258 fler under årets första hälft vilket är den största ökningen bland Sveriges kommuner. Det är framför allt antalet födda som ökat visar färsk statistik från Statistiska centralbyrån. Om ökningen håller i sig kommer Göteborgs invånarantal att passera 500.000 år 2008 enligt stadskansliets befolkningsprognos.

– Antalet födda ökade oväntat mycket i Göteborg under första halvan av 2004, säger Leif Birgersson på stadskansliets statistikgrupp.

Göteborgs folkökning beror både på födelseöverskottet på 973 personer och på ett inflyttningsöverskott på 278 personer.

Stockholm och Malmö ökade med 1.086 respektive 1.057 personer.

Elvaprocentig ökning

Att det fötts fler barn i Göteborg är delvis ett resultat av att det flyttar in fler kvinnor och att folkmängden ökat totalt men det är inte hela förklaringen.

– Framför allt har födelsetalen ökat betydligt mer i Göteborg än i riket som helhet.

Jämfört med första halvåret förra året så föddes 11,3 procent fler barn i Göteborg, den svenska genomsnittsökningen var bara3,4 procent.