Så mycket som Göteborgs befolkning ökade förra året har den inte ökat sedan 1994. "Vi blev väldigt förvånade", säger Lutz Ewert, planeringsledare på Göteborgs Stads avdelning för samhällsanalys och statistik. Kollegor från Stockholm och Malmö har berättat att det var likadant där, de hade inte heller räknat med så stor befolkningstillväxt.

6.695 personer fler var göteborgarna vid årsskiftet, jämfört med 2007/2008. Det kan man jämföra med den betydligt modestare tillväxten året dessförinnan, då ökade befolkningen bara med 3.701 människor.

Högsta inflyttningen sen 1968

Skolbarnen och pensionärerna var ungefär lika många som väntat. Men det fanns fler i förvärvsarbetande ålder än man trott. Och så fanns det fanns det 450 fler barn mellan 0 och 5 år, än vad man räknat med.

– Det påverkar säkerligen barnomsorgen. Men det gör å andra sidan även förändringar på arbetsmarknaden, säger Lutz Ewert.

Allra mest beror det här på en högre inflyttning och en lägre utflyttning.

– Det är den högsta inflyttning jag någonsin sett eller åtminstone sedan 1968, då den här databasen infördes.

8.200 inflyttade från utlandet

31.400 personer flyttade in under fjolåret. Jämfört med 29.900 året innan.

3260.jpg
– Det är en kraftig ökning.

Av dem är 8.200 inflyttade från utlandet – vilket också är den högsta siffra i databasens historia.

Om man tittar på de inflyttade som är födda utanför Sverige, så är den största gruppen födda i Irak, följt av Rumänien och Polen.

– De två sista länderna är lite överraskande, det brukar inte vara så höga siffror därifrån, men det har ökat varje år. Mycket handlar nog om arbetskraftsinvandring, båda är ju EU-länder.

Handlar inte om babyboom

Över huvud taget är inflyttningen från andra länder mer spridd än den brukar vara.

– I vanliga fall kommer det de allra flesta från en och samma oroshärd, under ett givet år.

En annan bidragande orsak till de allt fler göteborgarna, är att vi fått fler barn än någonsin i databasens historia. Under 2008 föddes 7.195 barn. Detta är alltså fler än under 1990-talets berömda babyboom. Ändå vill Lutz Ewert inte tala om någon babyboom i fjol.

– Den höga siffran beror delvis på att vi är fler som bor i Göteborg nu. Fruktsamheten är faktiskt ändå lägre än 1990. Då gick det 1,93 barn per kvinna i fertil ålder. I fjol var det bara 1,76.

Lundby har ökat mest

Även när det gäller antalet döda gav 2008 en rekordlåg siffra. Ovanligt få göteborgare dog. Bara 4.499. Det lägsta antalet sedan 1971.

– Och då är vi ändå betydligt fler idag. Men medellivslängden ökar ju hela tiden.

Alla stadsdelar har ökat i befolkning. Allra mest Lundby.

– Man behöver ju bara titta på alla byggkranarna för att förstå varför.

Stadsdelen hade en jätteökning på 2.132 invånare. Tvåan, Centrum, ökade med 838 personer, följd av Torslanda, 778 och Örgryte, 408.

– I samtliga fall står nog bostadsbyggandet bakom mycket av det.

Lite bostadsbyggande i Södra Skärgården

Lägst befolkningstillväxt hade Södra Skärgården, 25, Kärra Rödbo, 35, Tuve/Säve, 40, Linnéstaden, 51 och Västra Frölunda, 55.

– Här finns väldigt lite bostadsbyggande.

Alla andra stadsdelar ökade med minst 100 invånare.

Folkmängden den 31 december 2006-2008

6D72.jpg

6546.jpg

Källa: Gruppen för samhällsanalys och statistik, stadskansliet

307E.jpg