För unga med psykisk ohälsa. Fler unga söker vård för psykisk ohälsa. Nu startar ett projekt på Göteborgs bibliotek och kulturhus där fokus ligger på hur litteraturen kan fungera som en läkande kraft. Medarbetarna kommer att få lära sig mer om psykisk ohälsa och metoder. För allmänheten väntar en serie program.

Göteborgs bibliotek och kulturhus har fått pengar till projektet genom Stärkta bibliotek från Kulturrådet. Syftet är att öka kunskapen om unga vuxnas psykiska ohälsa, men också att lyfta att litteraturen kan vara en del i ett hälsofrämjande arbete.

– Att läsa skönlitteratur kan vara så mycket mer än bara läsning. Beroende på vilken litteratur du väljer, hur du läser och vilka frågor du sedan ställer dig vidgas din förståelse för såväl dig själv som din omvärld. Skönlitteraturen skapar sammanhang och perspektiv, säger bibliotekarien Anna Lindblad som tillsammans med programsamordnare Martin Holmquist projektleder satsningen.

Medarbetarna får utbildning

Alla som jobbar på stadens bibliotek och kulturhus kommer att få lära sig mer om psykisk ohälsa hos unga vuxna. De får också lära sig metoder som biblioterapi (läsning och samtal kring böcker) och shared reading (högläsning i grupp). En grupp med medarbetare kommer att få en fördjupad utbildning i metoderna, för att fler cirklar i biblioterapi och shared reading ska kunna startas på olika platser i staden. Det kommer också bli samarbeten med vård- och ungdomsverksamheter som arbetar med målgrupper inom staden och regionen.

Program för allmänheten

Under vårsäsongen planeras en serie program om frågorna för allmänheten på Stadsbiblioteket och kulturhuset Frilagret.

– Det blir både föreläsningar om psykisk ohälsa och olika typer av kreativa workshops för unga vuxna. Till hösten är målet att kunna erbjuda cirklar i biblioterapi och shared reading på flera håll i staden, säger Martin Holmquist.

Första programpunkten är ett samtal om Poesi som medicin på Stadsbiblioteket den 9 februari (se länk nedan).  Den följs av en livepodd med Ångestpodden och psykiatrikern Christian Rück på Frilagret den 9 mars.