Brandbilarna i Göteborgsområdet ska få ett delvis nytt utseende för att synas bättre, både på dagen och natten. Den traditionella röda färgen är som förut, men de vita linjerna på bilarna ska bytas ut mot gul, högreflekterande tejp.

– Det har visat sig att gult syns bättre än vitt på dagen, säger sektionschef Thomas Tell på Räddningstjänsten Storgöteborg, som förutom Göteborg även omfattar Mölndal, Partille, Härryda och Kungsbacka.

Små prismor ger stark reflex

– Tidigare har vi bara haft tejp, eller stripes, på förarhytten. På de nya bilarna kommer ett gult/rött rutmönster att finnas runt nästan hela bilen.

– På natten spelar ju färgen ingen roll, men där får vi nu en högreflekterande tejp med små prismor som ger en väldigt stark reflex. Den är faktiskt så kraftfull att det nästan inte går att fotografera bilarna med blixt, det blir som ett stort ljussken in i kameran…

Delar av interiören på utryckningsfordonen ska också förses med den nya tejpen, för att inte missa reflexeffekten när bilarnas jalusier dras upp på en brand- eller olycksplats. Även taket på bilarna ska förses med den gula tejpen.

Bytet tar tio år

Efterhand som räddningstjänsten köper in nya utryckningsfordon, kommer de att få det nya utseendet.

– Vi byter inte på de befintliga utan bara de nya. Så det kommer att ta cirka tio år innan samtliga våra 75 tunga fordon har den nya layouten. Den högreflekterande tejpen är lite dyrare än vanlig, men eftersom vi gör detta i samband med nybyggnation innebär det bara marginellt ökade kostnader, säger Thomas Tell.

Den första ”gula” bilen har redan anlänt och finns på Angereds brandstation, bil nummer två levereras under sommaren till Gårda brandstation.

Den nya layouten baseras på en utredning som Vägverket gjort tillsammans med Räddningsverket och räddningstjänsten i Falköping. Även polisen har infört liknande gula reflextejper på sina bilar.