Eric Jeansson.

Men … vad är det? Hallå där Eric Jeansson, geodatastrateg på Stadsbyggnadskontoret. Nyligen uppmärksammades Göteborgs Stad av den internationella branschtidningen Geospatial World för vår ”digitala tvilling”. Vad är det, och varför har vi en?

– En digital tvilling är en tredimensionell kopia av verkligheten, i det här fallet staden Göteborg. Begreppet kommer ursprungligen från tillverkningsindustrin där digitala tvillingar ofta används för att testa exempelvis en bil i datorn innan man bygger en verklig prototyp. På senare tid har det blivit vanligt att prata om digitala tvillingar för städer.

Vad har man en sådan här tvilling till?
– Digitala tvillingar kan användas till väldigt mycket, men hittills har vi fokuserat på stadsplanering. Med hjälp av tvillingen kan vi testa saker i en virtuell miljö innan vi bygger, och på så sätt bygga en så bra och hållbar stad som möjligt. Det kan handla om allt från arkitektur och transportlösningar till trygghet, integration och tillgänglighet. Det går också att använda för lärande – till exempel genom den modell av 1600–talets Göteborg som vi tagit fram och att barn och unga kan lära sig mer om staden och dess utveckling. Tvillingen kan också användas för olika dialoger, samråd och möten.

Vad mer?
– Vi tittar också på skyfallsmodellering med hjälp av den digitala tvillingen – alltså hur väl anpassad Göteborg är för klimatförändringar. Då måste vi kunna visualisera exempelvis nederbörd och vattenhöjning. Just nu jobbar vi med Linnégatan.  Och tidigare i dag hade vi ett möte med Göteborgsregionen, som är jätteintresserad av hur tvillingen kan användas i skolan.

Hur långt fram ligger Göteborgs Stad i sitt arbete med geodata?
– Om jag sticker ut hakan lagom mycket: längst fram i Sverige, och långt fram i Europa. Internationellt är det annars städer i Asien som kommit allra längst. Förutom Göteborgs Stads arbete med frågor om geodata håller Chalmers på att bygga upp ett kompetenscenter om digitala tvillingar, så Västsverige ligger generellt långt fram. På Kvalitetsmässan i november kommer vi ha en monter där man bland annat kan uppleva den digitala tvillingen med VR-glasögon.