Efter sex års arbete närmar sig Göteborgs flyktingguidemottagning nu den tusende matchningen mellan ett invandrarhushåll och ett traditionellt svenskt hushåll. Samtidigt etableras verksamheten långsiktigt och flyttar inom kort in i nya lokaler i Angeredsgymnasiet.

– Behovet av frivilliga flyktingguider är fortfarande stort. Det finns fler flyktingar och invandrare som anmäler sig än vad det finns intresserade göteborgare. I synnerhet efterlyser vi männen, säger samordnare Lahdo Bulun som jobbat med att länka samman nyanlända invandrare och svenskar ända sedan starten 2003.

När verksamheten nådde sin 500:e matchning var det en stor dag – nu ser man fram emot att under 2009 få räkna in den tusende guidekontakten mellan svenskar och invandrare.

Tanken att skapa sociala kontakter mellan familjer med gemensamma intressen har i flera fall fallit så väl ut att vänskapen och umgänget hållit i sig långt efter introduktionsperioden.

Efterlyser starkare engagemang

Beslutet att etablera verksamheten på lång sikt leder nu till att verksamheten flyttar in i Angeredsgymnasiet där man kommer ett dela lokaler med Enheten för samhällsinformation för nyanlända.

– På så sätt vi får vi ett helt centra i Angeredsgymnasiet, säger Lahdo Bulun som trots satsningen efterlyser ännu starkare engagemang och konkreta initiativ från politikerna:

– Jag skulle vilja se kompletterande åtgärder till de två första årens introduktionsprogram – kanske i form av ett kunskapshus, där både frivilliga och professionella aktivt driver integrationsarbetet och tar ett gemensamt ansvar för integrationen.