"Det var nutidshistoria som skrevs". Sommaren och hösten 2015 anlände tusentals flyktingar till Göteborg med tåg. Genom ett unikt samarbete mellan staden, frivilligorganisationer och engagerade göteborgare gavs flyktingarna ett bra mottagande efter sin långa resa. För att ta vara på erfarenheterna har arbetet dokumenterats i en kort film.

Se filmen här: Välkomsten – En film om flyktingmottagandet på Göteborgs Centralstation hösten 2015

Krig och konflikter utlöste under 2015 den största flyktingströmmen till Sverige i modern tid. Under sommaren anlände flera hundra personer per dygn med tåg från Danmark. Nu har arbetet med att välkomna flyktingarna på centralstationen dokumenterats på film.

– Det var nutidshistoria som skrevs, därför vill vi dokumentera det som hände, säger Michael Ivarson, chef för social resursförvaltning.

Stort engagemang
Frivilliga från organisationerna Refugees Welcome, Röda korset och Islamic Relief var först på plats för att ge flyktingar ett välkomnande efter deras långa resa och svara på frågor.

Även Göteborgs Stad såg tidigt ett behov av att ha bemanning på Centralen. Framförallt med tanke på de många ensamkommande barn och unga som anlände.

Den speciella situationen gav inte möjlighet att planera i förväg, utan frågor fick lösas vartefter de uppstod. Michael Ivarson minns att det till en början var lite oklart kring ansvar och rollfördelning mellan aktörerna som fanns på plats.

– Vem håller ihop det hela? Och vad är kommunens roll? Men sedan delade vi upp det på ett sätt som funkade jättebra, där vi tog samordningsansvaret.

Erbjöd en lugn plats
För att kunna erbjuda mottagande i en lugnare miljö, med möjligheter att vila, duscha och gå på toaletten öppnade Göteborgs Stad i oktober ett mottagningscentrum i den så kallade vita villan bakom Centralen (det forna stationshuset för Bergslagsbanan).

Där fortsatte flera krafter att bidra: Caféer och restauranger bidrog med mat, ett hotell tvättade, privatpersoner skänkte kläder och leksaker och Redbergskyrkan erbjöd sängplatser för de flyktingar som skulle åka vidare och behövde vila en natt.

Michael Ivarson konstaterar att insatsen och samarbetet gav flera värdefulla lärdomar.

– Det blev tydligt att vi kan göra mycket bättre saker om vi jobbar tillsammans. I ett sådant läge som det var i höstas är det också viktigt att vi har en flexibel organisation och vågar ta lite okonventionella beslut.

Efter att regeringen införde gränskontroller i början av 2016 minskade antalet flyktingar som anlände till Göteborgs central betydligt.