Kalas med globala och lokala diskussioner. När Sveriges äldsta FN-förening fyller vital pensionär firas det med besök av svenskar som tjänstgjort åt världsorganisationen både globalt och lokalt. Tillsammans benar de ut relationen FN i Sverige och Sverige i FN.

– Det blir många intressanta infallsvinklar på FN-arbetet eftersom vi har så många talare med egna erfarenheter, säger Sanna Bergman på Svenska FN-förbundet.

För att fira den internationella FN-dagen, som egentligen infaller den 24 oktober, bjuder man in till festligheter redan på lördag den 20 oktober, i Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken.

– I år blir det extra festligt eftersom vi också passar på att fira Göteborgs FN-förening, som med sina 65 år är Sveriges äldsta. Föreningen startades av Ingrid Segerstedt-Wiberg och därför är vi extra glada av att hennes vän, journalisten Annette Carlsson, kommer och berättar, säger Sanna Bergman.

Lokalt och globalt
Andra deltagare under kalaset är till exempel Jan Mårtenson, tidigare bland annat undergeneralsekreterare i FN, Marie Jacobsson, ledamot i FN:s folkrättskommission ILC, och Gunborg Hedqvist, föreningsveteran i FN-förbundet. Grammis- och P3 Guld-nominerade Asha Ali står för den musikaliska underhållningen.

FN i Sverige och Sverige i FN äger rum lördagen den 20 oktober kl 18.00 – 21.00 i Göteborgs Universitets huvudbyggnad, Vasaparken. För anmälan se länk nedan – anmälningstiden är förlängd till den 18 oktober.