Besökarna formar verksamheten. Göteborgs första regnbågshus invigdes i helgen och öppnar 29 november. “Jag känner mig stolt över att vi tillsammans med målgruppen har format en verksamhet för hela hbtqi-communityt i Göteborg”, säger Lotta Sjöberg, förvaltningsdirektör på demokrati och medborgarservice i Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad driver verksamheten för hbtqi-personer, men vad huset ska användas till är det besökarna själva som bestämmer.

– Ambitionen är att Regnbågshuset ska bli en plats där hbtqi-personers förutsättningar stärks. Regnbågshuset ska bli en plats där hbtqi-personer kan mötas, få stöd och skapa egna aktiviteter, säger Tanja Ramic, projektledare för inrättandet av Regnbågshuset på förvaltningen för demokrati och medborgarservice i Göteborgs Stad.

Verksamheter får växa fram

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice har, i samråd med Göteborgs Stads HBTQ-råd och aktörer för hbtqi-communityt, arbetat intensivt för att få allt klart till öppningen 29 november.

– Regnbågshusets olika funktioner har vaskats fram på möten med olika föreningar och organisationer. Det ska bli jättespännande att se hur verksamheter växer fram och hur besökarna formar huset, säger Anna Hildesson, samordnare för Regnbågshuset i Göteborgs Stad.

Regnbågshuset ligger på Barlastgatan 2, Amerikahuset. Lokalen är 620 kvadratmeter och har samlingsrum, mötesrum, enklare utrymme för kafé samt ateljé. Göteborgs Stad står för lokal och drift av verksamheten. Regnbågshuset bemannas av en samordnare och en handledare.