Stort intresse för hållbar investeringsform. Hur har Göteborgs Stad gjort för att låna 2,3 miljarder i form av gröna obligationer? Det berättar finanschefen Magnus Borelius om på ett forum för hållbar innovation som hålls på tisdag 9 december, i anslutning till FN:s pågående klimatkonferens i Lima, Peru.

Göteborg var hösten 2013 den första staden i världen som gav ut en grön obligation för att låna pengar till investeringar som gynnar miljön och klimatet. Idag utgörs 2,3 av de totalt 38 miljarder som Göteborgs Stad har i lån av gröna obligationer. Tanken är att andelen ska öka framöver, genom att en del av de lån som förnyas varje år växlas över till gröna obligationer.

Initiativet har väckt stort intresse i världen och finanschefen Magnus Borelius har blivit inbjuden till en rad möten och konferenser för att berätta om hur Göteborgs Stad har gjort. På tisdagen föreläser han på ett arrangemang i anslutning till FN:s klimatkonferens i Lima, Peru.

Finansierar elbilar och vattenrening
Begreppet grön obligation lanserades av Världsbanken 2008 och syftar till att få fram kapital som kan finansiera satsningar som bidrar till hållbar utveckling. För Göteborgs Stads del innebär det att man förbinder sig att använda pengarna för investeringar kopplade till stadens miljöprogram. Det kan handla om exempelvis vattenrening, energieffektivisering eller kollektivtrafik.

Hittills har de upplånade 2,3 miljarderna gått till investeringar i Gatubolagets elbilar, Göteborg Energis anläggning Gobigas och Lackarebäcks vattenreningsverk.