”Vi har bara hittat en mindre hall med samma konstruktion”. Stadsbyggnadskontoret har inventerat idrottshallar och arenor i Göteborg i jakt på byggnader med samma konstruktion som en ishall i Kiruna – och där taket rasade in i våras.  ”Vi har än så länge bara hittat en mindre hall där det kan finnas liknande problem. Nu ska vi följa upp och göra en åtgärdsplan”, säger Mari von Sivers på stadsbyggnadskontorets byggavdelning.

Det är Statens haverikommission som gett alla kommuner i landet i uppdrag att inventera hallar och arenor inom kommunen. Bakgrunden är en olycka i Kiruna i våras där tak och väggar rasade in på en idrottshall på grund av för mycket snö på taket.

Har dammsugit stan efter liknande byggnader

– Det handlar om en viss typ av takkonstruktion som inte höll för stora mängder snö och nu vill man inför stundande vinter försäkra sig om att byggnader med samma konstruktion undersöks och vid behov åtgärdas, så att en liknande olycka inte inträffar igen, säger Mari von Sivers.

Därför har landet under hösten dammsugits efter byggnader som den i Kiruna. I Göteborg är det stadsbyggnadskontorets byggavdelning som har haft ansvaret att ge en helhetsbild av läget här.

Stadsbyggnadskontoret egna inspektörer har gått igenom nya och äldre byggärenden. Genom kontakt med stadens förvaltningar och bolag och riktade utskick till privata fastighetsägare, byggkonsultfirmor, ridskolor samt privata ägare till idrottsanläggningar och andra större byggnader har kontoret begärt in uppgifter om byggnader som skulle kunna vara byggd med samma konstruktion som den i Kiruna.

Rapport skickad till Statens haverikommission

– Takkonstruktionen vi letat efter är ovanlig och vi har hittills bara hittat en byggnad där det eventuellt kan finnas liknande problem, säger Mari von Sivers.

Där har ett tillsynsärende startats och byggnadens ägare har haft oktober månad på sig för att bekräfta att det rör sig om den aktuella konstruktionen samt komma in med ett utlåtande från en konstruktör. Därefter görs en plan för vilka åtgärder som behöver vidtas.

Rapporten om läget i Göteborg lämnades till Statens haverikommission den 15 oktober.