Idéer och förslag välkomnas. Två gånger per år bjuder Göteborgs Stads hbtq-råd in allmänheten till dialog om hur Göteborg kan bli en bättre stad att leva i för hbtq-personer. Årets andra möte äger rum i Stadsbibliotekets hörsal den 27 november. ”Jag tycker att man ska komma dit med sina synpunkter och idéer”, säger Anna-Carin Jansson på avdelningen för mänskliga rättigheter, stadsledningskontoret.  

Göteborgs Stads hbtq-råd har funnits i snart sex år. Under West pride höll rådet en så kallad open hearing på Stadsbibliotekets trappscen där närmare 100 personer deltog. Den här gången hålls mötet i Stadsbibliotekets hörsal på onsdag kväll den 27 november.

– Det återstår att se hur stor uppslutningen blir. Det som är bra med trappscenen är att många som går förbi stannar till. Men en del säger att man inte vill gå på sådana här möten om de inte äger rum avskilt, vilket det blir denna gång, säger Anna-Carin Jansson.

Mötet fritt att forma
Agendan för de två timmarna, som mötet pågår, är förhållandevis öppen. Hbtq-rådets ordförande kommer att presentera rådet, men därefter är det mycket upp till besökarna att forma innehållet.

– De som kommer får bestämma vilka frågor som ska tas upp. Det finns en hel del aktualiteter, säger Anna-Carin Jansson.

Den uppföljning som gjordes nyligen av den gällande hbtq-planen visade att många av planens åtgärder inte har genomförts enligt tidsplanen. Anna-Carin Jansson räknar med att det blir diskussioner om detta.

– Det handlar om ett regnbågshus, alltså en mötesplats för hbtq-personer, som inte påbörjats. Det rör också jour- och stödverksamhet riktade till hbtq-personer.

Granskning och utbildningsinsatser
Men det har även genomförts flera punkterna i planen. En av dem är en normkritisk granskning av goteborg.se. En annan att Göteborgs universitet har gjort en studie om hbtq-personers arbetsmiljö inom Göteborgs Stad.

– Dessutom har det varit en hel del utbildningsinsatser inom Göteborgs Stad, säger Anna-Carin Jansson.

Det återstår drygt ett år av den gällande hbtq-planen. I nuläget finns inget beslut om en ny.

– Jag tror att det är bra att komma på mötet och uttala sina synpunkter och ge förslag på lösningar.