Chans att ställa frågor och ge förslag. Hbtq-rådet bevakar frågor som påverkar hbtq-personers livssituation och tar initiativ till förbättringar. Nu vill rådet höra hbtq-Göteborgs tankar om hur staden kan bli mer öppen och inkluderande. Den 10 och 11 juni bjuder rådet in till två öppna möten på Världskulturmuseet.

Göteborg är först i landet med ett kommunalt hbtq-råd och ledamöterna utsågs i höstas. Nu bjuder rådet in till sina allra första öppna hearings om hur staden kan bli mer öppen och inkluderande.

2946.jpg
– Vi är fullt medvetna om att vi inte kan representera hela hbtq-Göteborg. Därför tycker vi det är viktigt att anordna den här typen av möten, säger Elin Hasselroth Gustavsson, en av ledamöterna i hbtq-rådet.

Mötena vänder sig i första hand till hbtq-Göteborg och man har försökt göra det enkelt för alla att delta.

Två tider att välja mellan
– Vi har ett möte på dagtid och ett på kvällstid. Det finns också coacher på plats, de hjälper till med att framföra frågor och synpunkter. Det är inte alla som känner sig bekväma med att tala inför en större grupp med människor, säger Angelica Löwdin, ledamot i hbtq-rådet.

Dessutom är lokalerna tillgänglighetsanpassade och samtalet teckentolkas.

Hbtq-rådet är en länk mellan hbtq-Göteborg och kommunledningen. Det fungerar bland annat som remissinstans och verkar för att hbtq-frågorna integreras i stadens verksamheter.

Små och stora frågor
– De frågor som tas upp på de öppna mötena går in i vår agenda, och de synpunkter som har allmän karaktär förs vidare till berörda verksamheter inom staden. Det kan handla om både smått och stort. Från behovet av enskilda omklädningsrum till tanklöst bemötande, säger Angelica Löwdin.

Hbtq-rådets öppna hearings arrangeras på Världskulturmuseet den 10 juni mellan 18 och 21 samt den 11 juni mellan 13 och 16.